Barn och ungdomar som badar från bryggor, i sjö, i sommarsol

Badplatsen Grössjön som rustades upp med hjälp av ortsutvecklingsmedel 2021.

08 december 2022

3,5 miljoner kronor till orts- och samhällsutvecklingsmedel på två år

2021 och 2022 har Kramfors kommun satsat 3,5 miljoner kronor på samhälls- och ortsutveckling. Den största delen av medlen har fördelats till föreningar runt om i kommunen, genom projektansökningar.

– Vi är stolta över detta och glada över vad det bidragit till. Under 2023 kommer ytterligare 2 miljoner kronor att riktas till utvecklingsprojekt, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den modell som används för att fördela medel utgår i från innehållet i riktlinjen för samhälls- och ortsutveckling och de idéer och visioner som finns i föreningarna.

– Jag tror stenhårt på att ta till vara kraften som finns på orten, hos dem som har valt att leva, bo och verka där, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

– Föreningarna ges möjligheter att förverkliga idéer som tillför ett viktigt mervärde, vilket stärker ortens livskraft och bidrar därigenom till ökade förutsättningar för inflyttning.

 

Fördelats över hela kommunen

Att medlen verkligen fördelats över hela kommunen framgår med tydlighet av kartan längst ned på denna sida.

Den visar alla beviljade projekt under 2021 och 2022.

– Värdet på sökta medel för 2021 var 3,8 miljoner kronor och cirka 5,5 miljoner kronor för 2022, vilket beror på att föreningarna varit duktiga på att söka övriga medel från andra aktörer och använt kommunens medel som medfinansiering, säger Susanne Königson.

 

”Föreningarna är oerhört viktiga”

– Föreningarna är oerhört viktiga för utvecklingen på respektive orter och vi vill stötta dem så att de kan fortsätta bidra till den. Det är bra både för våra invånare och för att öka attraktionskraften för hela kommunen, säger Malin Svanholm.

Den del som kommunen själv fördelar kan vara medfinansiering till utvecklingsprojekt som syftar till att genomföra aktiviteter och åtgärder som gynnar ortens och kommunens attraktionskraft.

 

Nya medel 2023

Det kommer nya medel för år 2023, totalt 2 miljoner kronor. Hela summan är samhälls- och ortsutvecklingsmedel, vilken fördelas till olika projekt efter beslut i kommunstyrelsen. 1 miljon kronor är sökbar för föreningar och utvecklingsgrupper och 1 miljon kronor kan Kramfors kommun använda till att förverkliga önskvärda projekt runt om i kommunen.

Ansökan sker via e-tjänsten på Kramfors kommuns hemsida.

– Beslut om vilka projekt som prioriteras tas politiskt av kommunstyrelsen, säger Andreas Gylling, utvecklingssekreterare.

 

Ansökan för beslutsomgång ett ska vara inskickad till Kramfors kommun senast den sista februari.

Beslut fattas i april.

– Om medel finns kvar efter beslutsomgång ett fördelas dessa vid beslutsomgång två. Ansökan för denna ska då vara lämnad den sista augusti och beslut fattas i oktober, säger Andreas Gylling.

 

Karta över Kramfors kommun med utpekade projekt som fått orts- och samhällsutvecklingsmedel.
Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Malin Svanholm (S)
Tel: 0612-800 00
malin.svanholm@kramfors.se