Fyrverkeriet mot en mörkblå himmel
30 december 2022

Så firar du säkert och hänsynsfullt med fyrverkeri

Nyårsafton brukar många fira med fyrverkerier. De är vackra att titta på, men med fel hantering kan det som skulle vara något festligt bli en skrämmande och farlig händelse. Följ därför de föreskrifter och säkerhetsregler som gäller.

Enligt ordningslagen är du skyldig att se till att ditt fyrverkeri inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer och egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger samma sak; du måste vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på hälsa, miljö och egendom.

Lokal föreskrift i Kramfors kommun

Kramfors kommun uppmanar allmänheten att ta hänsyn och att vara försiktiga genom att följa de lagar och säkerhetsregler som finns.

Enligt § 21 i vår lokala ordningsföreskrift regleras användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på detta sätt hos oss:

”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhem, äldreboenden, vårdinrättningar och gruppbostäder samt ridskolor och Dannero travbana.”

Kramfors kommun har inte några bestämmelser om tidpunkt när man får skjuta raketer.

Vem får använda fyrverkerier?

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa eller använda fyrverkerier. Det är inte heller tillåtet att köpa åt någon minderårig. Åldersgränsen finns för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier, eftersom minderåriga ofta är inblandade i dessa olyckor.
Enligt lag ska du ansöka hos polisen för att skjuta fyrverkerier i tättbebyggda områden.
På Polisens webbplats kan du läsa mer. Länk till annan webbplats.

Allvarliga skador

Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador, vanligast är hand- och ögonskador. Om alla respekterar åldersgränserna och följer instruktionerna skulle skadorna till följd av fyrverkerier minimeras.

Ta hänsyn till barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke om människor och djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande.

Varför förbjuds inte fyrverkerier?

Det finns många åsikter om fyrverkerier och raketer och en del av opinionen går ut på att dessa borde förbjudas. Ett sådant generellt förbud kan dock bara fattas av riksdagen. Det är med andra ord ett politiskt beslut på nationell nivå som måste tas om produkter ska förbjudas på den svenska marknaden.

Sortering av avfall från fyrverkeri

Oanvända pjäser kan lämnas till butiken som sålde varan eller till polisen. Förpackningen som de låg i sorteras som vanligt i källsorteringen.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Du hittar information om vad som gäller på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Raketer med styrpinne

För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
4. Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.
5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Här finns mer information om fyrverkerier på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tomas Braxenholm
Tekniska avdelningen
Tel: 0612-803 49
tomas.braxenholm@kramfors.se