Placeholder
10 januari 2023

Det här gäller för snöröjningen i Kramfors kommun

Stora snömängder har fallit i vår kommun och därmed uppstår en del frågor kring snöröjningen. Vilka vägar sköter kommunen? Vart plogas det först? Varför ser man inga plogbilar ute när det snöar?

Kommunen ansvarar för det kommunala vägnätet runt tätorten Kramfors, Nylands tätort och ytterligare några kortare vägar utanför tätorterna.

– Jag har full förståelse för den irritation som kan bli när det kommer mycket snö och vägar inte blir plogade så snabbt som man önskar. Men vi måste ha med oss att det är 10 timmars servicegarantitid, och som det har varit nu med en orange och gul vädervarning måste prioriteringar göras. Vi följer alltid väderprognosen och försöker planera snöröjningen så bra som möjligt utifrån den, säger Åke Lindelöf, Enhetschef Gata och park.

Prioritering med hänsyn till jämställdhet

Att göra kommunens vägar och gångbanor fri från snö är ett arbete som tar tid, och det görs löpande en prioritering som baseras på hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa. Snöröjning påbörjas generellt vid ett snödjup om 6-8 centimeter blöt snö eller 8-10 centimeter kall snö. Kommunen har en servicegarantitid på 10 timmar gällande snöröjning, vilket innebär att all snöröjning skall vid uppehållsväder vara fullt färdigt inom 10 timmar från beställt arbete.

Den 23 februari 2022 tog produktionsnämnden ett beslut om jämställd vinterväghållning.

Generella principer för prioriteringar:

1) Tillfartsvägar till skolor, förskolor, bussgator och viktiga näringslivsanläggningar

2) Gång och cykelvägar

3) Gator och vägar

4) Kommunala anläggningar

Halkbekämpning en viktig del i vinterväghållningen

Halkbekämpning på gator, gång- och cykelvägar och trottoarer sker när halka uppstår. Kommunen har en servicegarantitid på 5 timmar gällande halkbekämpning, vilket innebär att all halkbekämpning skall vid uppehållsväder vara fullt färdigt inom 5 timmar från beställt arbete.

Kommunen och fastighetsägarna delar på ansvaret beträffande vinterväghållning. Vägnätet i kommunen är uppdelat på tre olika väghållare; stat (trafikverket), kommun och enskild (oftast vägförening).

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Åke Lindelöf

Enhetschef gata och park
Tel: 0612-803 29
ake.lindelof@kramfors.se