Placeholder
18 januari 2023

Mannaminne får förnyat driftsstöd

Stiftelsen Mannaminne beviljas underhållsstöd för upprustning av områdets kulturbyggnader och konstföremål under perioden 2023-2025.

– Utan finansiellt stöd är det svårt att få intäkterna att räcka till underhåll av byggnaderna. Det är nästan inga museer i Sverige idag, utom möjligen ett fåtal Stockholmsbaserade museer, som drivs utan extern ekonomisk stöttning, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Unik samling kulturhistoria

Mannaminne har en unik samling byggnader, varav vissa flyttats till platsen från olika delar av landet och världen, medan andra byggts på området. Med sina 50-tal byggnader som omfattar både utställningar, utsmyckningar och kulturhistoria bevarar vi kunskapen om såväl äldre som nutida livsstil med fokus på Höga Kusten.

– Mannaminne bidrar till ett rikt kulturliv som värdesätts av kulturarbetare och lockar besökare. Vi är glada att stötta denna viktiga kulturbärare, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Populärt besöksmål

Mannaminne ligger i Häggvik, Nordingrå, och grundades av konstnären Anders och Barbro Åberg. Det är ett av världsarvet Höga Kustens populäraste besöksmål sommartid och fascinerar människor i alla åldrar. Mannaminne hade 20 000 besökare under 2022 varav 2500 var barn.

Ett årligt stöd på 250 000 kronor beviljas för underhåll och restaurering av områdets byggnader och konstföremål för perioden 2023 till 2025.

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 17 januari.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se