Placeholder

Jill Arkeflod, samordnare och strateg i Modellkonceptet för jämställdhet och Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande föreläste om jämställdhet för Österbotten i Finland.

16 mars 2023

Kramfors uppmärksammas av Österbotten i Finland

Onsdag 15 mars var Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande, och Jill Arkeflod, samordnare och strateg i Modellkonceptet för jämställdhet, inbjudna av Österbottens förbund för att berätta om deltagandet i Modellkonceptet för jämställdhet som kommunen deltog i 2020-2022.

Tjänstepersoner och förtroendevalda i kommunerna i Österbotten, Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund deltar i en kortkursserie för en jämställd och jämlik vardag i Österbotten.

Vid en omvärldsspaning på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) hemsida fastnade regionutvecklingsexperten hos Österbottens förbund för Kramfors kommun när hen såg Peter Carlstedt, kommundirektör, berätta om kommunens jämställdhetsarbete.

– I vår strävan efter ett mer jämställt Kramfors känner jag en stolthet att vårt arbete uppmärksammas och att vi får möjlighet att sprida goda exempel och lärdomar från kommunens deltagande i Modellkonceptet för jämställdhet, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Digital föreläsning

Föreläsningen skedde digitalt och genomfördes på svenska och finska med tolk som fanns med från Österbotten.

Malin och Jill delade med sig av bakgrundsfakta om Kramfors kommun, beskrev deltagandet i Modellkonceptet samt delgav en framåtblick kring det fortsatta arbetet med jämställdhet.

Imponerade av vårt arbete

Deltagarna ställde frågor och var imponerad av Kramfors arbete inom Modellkonceptet. De kände att de fick med sig bra inspel och inspiration för att ta sitt eget arbete inom jämställdhet vidare.

– Det är viktigt att poängtera att arbetet med jämställdhet inte är ett projekt med slutdatum utan det är något som i slutändan ska genomsyra all vår verksamhet och det ska finnas med som en självklar del där beslut fattas, på alla nivåer, avslutar Jill Arkeflod Samordnare och strateg i Modellkonceptet för jämställdhet.

Vad innebär jämställdhet för oss? Peter Carlstedt Kommundirektör berättar

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070-618 03 63
malin.svanholm@kramfors.se

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se