Bild från ett klassrum med två elever vid en skolbänk och en lärare som hjälper dem.
10 november 2023

Ska en resursskola startas inom grundskolan?

Målet för Kramfors skolsystem är att erbjuda elever bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential. Kraven i den moderna skolvärlden kan dock kännas överväldigande för en del, och vi söker därför alternativa lösningar för att säkerställa en stödjande utbildningsmiljö.

– Vid onsdagens sammanträde gav vi därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera en resursskola inom grundskolan, säger Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Vad är en resursskola?

En resursskola är en verksamhet där elever med olika behov och utmaningar kan få den extra uppmärksamhet och stöd de behöver. Genom att skapa en lugnare och mer anpassad miljö kan eleverna trivas och utvecklas bättre.

För närvarande finns en anpassad verksamhet vid Ådalsskolan som kallas ”Aspen”, där några gymnasieelever får stöd. I grundskolan finns ett antal särskilda undervisningsgrupper. Några elever har även beviljats skolgång i annan regi, vilket i flera fall genererar kostnader för kommunen.

– Beslutet att utforska en resursskola är ett uttryck för vår vilja att vara lyhörda för elevernas behov. Genom att erbjuda en mångfald av pedagogiska alternativ kan vi säkerställa att varje elev har en rättvis chans att lyckas, säger Thomas Näsholm.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se