flera män och kvinnor runt ett konferensbord

Planering för samverkan.

19 november 2023

Ny samverkansmodell för att försvåra illegal droghandel via post

Förra veckan genomfördes en första träff med Kramfors kommuns postombud, tillsammans med Tullverket, Polisen och kommunen. Samverkan sker för att försvåra den illegala droghandeln via post.

Metoden ”Tillsammans mot illegala försändelser” är ett samarbete med aktörer inom post- och paketverksamhet, kommun, polis och tull för att hitta vägar för att försvåra och förhindra spridning av illegala försändelser. Samt öka tryggheten för personal inom post- och paketverksamhet som hanterar försändelser med misstänkt innehåll.

Ny lag från 2 januari

Den 2 januari 2023 trädde en ny postlag i kraft. Den ger aktörer inom post- och paketverksamheten möjlighet att bryta sekretessen och lämna uppgifter som rör misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter. Den ger även brottsbekämpande myndigheter, som tull och polis, större möjligheter att begära in information från postaktörer.

I Sverige har sedan dess tusentals beslag av illegala försändelser innehållande bland annat narkotika och dopingpreparat tagits. Det visar att den nya postlagen fungerar och att det går att minska mängden droger som skickas via post.

– Postflödet är det absolut vanligaste sättet att distribuera narkotika i vårt lokalpolisområde och vi är beroende av samverkan för att komma åt de som brukar och säljer narkotika i Kramfors, säger Sara Devall, kommunpolis i lokalpolisområde Södra Ångermanland.

I samband med att den nya postlagen trädde i kraft tog Länsstyrelsen Västernorrland fram en ny arbetsmetod som benämns ”Tillsammans mot illegala försändelser”. Den ska hjälpa till att försvåra för den organiserade brottsligheten. En metod som bygger på ökad kunskap och samverkan på lokal nivå.

Samverkansmöten varje år

Utifrån postlagen och med stöd av Länsstyrelsens metod var det nu dags för Kramfors att starta upp samverkan mot illegala försändelser.

– Vi kommer att fortsätta att bjuda in till samverkansmöten varje år, säger Elisabeth Svanberg, samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete.
– Tillsammans och med en bra dialog hjälps vi åt med att bygga upp arbetet mot illegala försändelser och olaglig droghandel via nätet.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Elisabeth Svanberg
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@kramfors.se