Stefan Sångberg och Peyman Vahedi

24 januari 2020

Ådalsskolan med i satsning
på dataspelsbranschen

Hur kan Ådalsskolan bidra med kompetensförsörjning så att dataspelsbranschen får samma tillväxt i Västernorrland som i andra regioner? Med den frågeställningen i fokus träffade Bron Innovation rektor Peyman Vahedi i tisdags för ett samtal.

Den svenska dataspelsbranschen är en av våra mest framgångsrika affärsgrenar, som under 2019 ökade omsättningen i Sverige med 42 % vilket skapade över 2500 nya jobb. Det är också en bransch som varje år attraherar kapital och investeringar för många miljarder kronor.

Förstudie för att kartlägga utvecklingsmöjligheter

I dagsläget finns dock endast ett mindre antal speltillverkande företag i Västernorrland, vilket det länsomfattande IT-nätverket Bron Innovation vill ändra på. Som ett första steg har man dragit igång en förstudie.

Mötet på Ådalsskolan, som samordnades av Kramfors kommuns näringslivs- och utvecklingsenhet, tjänade litegrann som startskott för förstudien. Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation och Stefan Sångberg, vd dataspelsföretaget Sideline Labs, hade en givande dialog med Peyman Vahedi.

Stefan Sångberg som projektleder förstudien berättar:
– Spelbranschen har en enorm potential. Om vi inte tar vara på den är risken stor att våra duktiga ungdomar hittar kreativa jobb någon annanstans. Förstudien där vi undersöker de förutsättningar som finns för att skapa en konkurrenskraftig spelbransch är därför oerhört viktig.

Utbildning för en ny arbetsmarknad

Förstudien, som pågår till juni 2020 och medfinansieras av Kramfors kommun, Region Västernorrland samt cirka tio av länets spelföretag, fokuserar till stor del på de utbildningsbehov som är kopplade till branschen. Genom en livaktig spelindustri kan en ny arbetsmarknad växa fram i Västernorrland; en arbetsmarknad som inte minst attraherar ungdomar.

Peyman Vahedi ser positivt på visionen och berättar att de på Ådalsskolan redan arbetar strategiskt för att möta såväl elevernas som arbetsmarknadens behov.

– Med tanke på hur många ungdomar som spelar dataspel är jag övertygad om att det finns ett intresse för utbildning i den inriktningen.

Riktig var, när och hur en sådan utbildning ska kunna komma igång i Kramfors kan Peyman Vahedi inte svara på. Och det var inte heller meningen med mötet.

– Vi gör en nulägesanalys av spelindustrin i Västernorrland och fokuserar samtidigt framåt. Utbildning är många gånger grunden till framgång, därför undersöker vi vilket intresse som finns att anordna sådana och hur vi kan samverka i länet för bästa möjliga resultat, avslutar Stefan Sångberg.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Sture Andersson
Chef näringslivs- och utvecklingsenheten
0612-800 50
sture.andersson@
kramfors.se

Olle Lidgren
Näringslivsutvecklare
0612-803 80
olle.lidgren@kramfors.se

Peyman Vahedi
RektorÅdalsskolan
0612-69 21 69
peyman.vahedi@kramfors.se