Läslustombuden sitter i konsthallen och lyssnar till en föreläsning som hålls av Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander.

Föreläsningen med Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander var uppskattad av läslustombuden.

23 oktober 2023

Demokrati ett viktigt tema för förskolans läslustombud

Att varje förskola i vår kommun har ett kapprumsbibliotek kanske du känner till. Men visste du också att det finns läslustombud bland barnen? Alltså särskilt utsedda personer som ska väcka intresset för berättelser och läsning samt ge inspel till biblioteket när de skaffar nya böcker.

– Läslustombuden är jätteviktiga. Det finns minst ett läslustombud på varje förskola. Sedan samverkar vi också med Familjecentralen och BVC; tillsammans bildar vi en bra bas för att locka barn och deras familjer att läsa mer, säger Victoria Jonsson, bibliotekarie.

Inspirationsträffar en gång per termin

På förskolan jobbar man mycket med högläsning av sagor, något som är populärt bland barnen. Vid de träffar man haft i gruppen av läslustombud har fokus därför många gånger handlat om just högläsning. Teknik, tips på bra böcker och så vidare.

Men när gruppen nyligen hade sin inspirationsträff för terminen valde man ett helt annat spår. Ett ämne som är brännande aktuellt och nödvändigt. Demokrati.

– Både vi på biblioteket och förskolan har ett uppdrag att jobba demokratifrämjande. Så när en av förskolans specialpedagoger, Kristina Strand, kom med förslaget och även tipsade om intressanta föreläsare nappade vi, berättar Victoria Jonsson.

Föreläsning om mångfald och demokrati i förskolan

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander jobbar båda på Integrationsforum i Nacka, men är även förskollärare i botten. De har tillsammans skrivit boken ”Vi gör olika”, som på flera sätt exemplifierar den mångfald av högtider och firanden som finns i olika delar av världen.

Franziska Forssander, Victoria Jonsson och Aisha Lundgren Aslla står bredvid varandra. De ler och tittar in i kameran.

Franziska Forssander, Victoria Jonsson och Aisha Lundgren Aslla

Likt övriga kommuner är Kramfors en smältdegel av olika nationaliteter och kulturer. Det gäller därför att bli medveten om de normer som råder och se till att så lite som möjligt krockar med varandra. Istället låta nyfikenheten råda och inspireras av varandra.

– Föreläsningen gav många aha-upplevelser och ögonöppnare. Vi fick en värdefull chans att prata och reflektera med varandra, säger bibliotekarien Victoria Jonsson., säger Victoria Jonsson och fortsätter:

– Vi försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå olika önskemål på böcker i kapprumsbiblioteken. Kanske kommer utbudet framöver att tangera mångfald, allas lika värde och demokratiska frågor.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Madeleine Wallenius
Bibliotekschef
0612-802 43
madeleine.wallenius@
kramfors.se

Victoria Jonsson
Bibliotekarie
0612-802 65
victoria.jonsson@kramfors.se