Placeholder

Till vänster: Gülbeden Kulbay och Cassandra Macchiavelli Lorca – Visualisering av Samuel Michaelsson Studio. Till höger: Elme Ämting-Selja, fotomontage.

02 februari 2024

Visioner om offentlig konst i Kramfors

Nästa vecka presenteras resultaten av Region Västernorrlands utvecklingsprojekt Visioner: konst i Västernorrland. Hösten 2023 har projektet fokuserat på Kramfors centrum.

Tidigare i projektet har konstnärer fått visionera om bland annat Älandsbro. Men i höstas kom turen alltså till Kramfors. Konstnärerna Elme Ämting, Gülbeden Kulbay och Cassandra Macchiavelli Lorca sökte och antogs till projektet.

I november träffades konstnärerna på plats i Kramfors, för att undersöka och visionera om offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Konstnärernas uppgift var att visionera vad det skulle kunna vara i Kramfors centrum? Vad kan konsten ha för roll i stadsomvandlingsprocesser och skapande av nya mötesplatser?

Välkommen på lunchpresentation

Onsdag 7 februari kl. 12.00 presenteras projektet på biografen i Kramfors. Kom och lyssna till:

Elme Ämting-Selja,
som har inspirerats av de ovala formerna på torget som påminner om båtar. Farkoster som en gång varit så nödvändiga för livet längs Ångermanälven. Ett försök att gestalta en föreställning om hur vattnets rådare bringar båten till människorna, i en tro som delades av flera folk längs älven.

Gülbeden Kulbay och Cassandra Macchiavelli Lorca,
som bjuder in till en presentation med inslag av performance.

Presentationerna inleds av Ninni Melander, kommunens Kultur- och fritidsenhet, Helena Byström, konststrateg Region Västernorrland och Nina Svensson, konstnär och konstnärlig projektledare. Presentationerna följs upp av en frågestund.

Utställning och information på biblioteket

Under perioden 7–20 februari går det att ta del av konstnärernas visioner på Kramfors bibliotek.

Arrangör: Region Västernorrland i samarbete med Kramfors kommun. Tack till Västernorrlands museum och Lunde Folkets Hus.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612-802 52
ninni.mellander@kramfors.se