solnedgång bakom berg, i förgrunden hav och fyra personer som paddlar i två dubbelkajaker
07 februari 2024

Ny förvaltningsplan för Höga Kusten

Höga Kusten utgör tillsammans med Kvarkens skärgård i Finland ett världsarv. Länsstyrelsen Västernorrland har nu tillsammans med Forststyrelsen i Finland färdigställt den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Det är också den första i världen av sitt slag.

Planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsens Naturtjänster kan ansvara för. Den nya förvaltningsplanen gäller fram till år 2030 och 2026 görs en utvärdering av planens fokusområden samtidigt som åtgärderna revideras. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat.

Gränsöverskridande samarbete

Höga Kusten och Kvarkens skärgård har ett gemensamt, gränsöverskridande samarbetsorgan som träffas två gånger per år. När frågor ska diskuteras som enbart berör världsarvets förvaltning i Höga Kusten sker detta i förvaltningsrådet. I detta sitter representanter från Länsstyrelsen och politiker och tjänstepersoner från kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik.

– Förvaltningsplanen är resultatet av ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland och är en bra grund för både bevarande och utveckling av vårt gemensamma världsarv, säger Andreas Gylling, utvecklingssekreterare på Kramfors kommun.

– Innehållet i planen har formats genom dialoger och att arbeta tillsammans, vilket känns glädjande och värdefullt eftersom den berör många människor och intressen.

Gemensamma riktlinjer

Det finns flera fördelar med en gemensam förvaltningsplan.

– På UNESCOs lista över världsarv utgör Höga Kusten och Kvarkens skärgård ett världsarv, och därför behöver vi gemensamma riktlinjer. Planen är vårt verktyg för att tillsammans kunna utveckla världsarvet på ett hållbart sätt, samtidigt som de viktiga värdena bevaras, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare för Höga Kusten.

Syftet med planen är att presentera riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Här beskrivs världsarvets värden och tillståndet på dessa värden, samt hur de skyddas. Planen redogör också hur förvaltningen är organiserad, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen.

Förvaltningsplanen finns här Länk till annan webbplats.

Lära sig mer om världsarvet

– Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att förvalta och utveckla världsarvet. Det är också många som varit med och kommenterat planens innehåll under processens gång, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Patrik Bylund.

– Fokus är att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet och att öka kunskapen om detta unika område. Vi kommer ha ett flertal åtgärder med olika utbildningar för att lära sig mer om världsarvet både riktat till olika aktörer verksamma i världsarvet men även till allmänheten.

Visionen för förvaltningsarbetet i Höga Kusten och Kvarkens skärgård är:

”Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård är den bästa

platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen efter den

senaste istiden.”

Här är en karta som visar områdena som ingår i världsarvet Höga Kusten:

 

en kartbild över världsarvet Höga Kusten
Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Andreas Gylling
Tel: 0612-80 18
andreas.gylling@kramfors.se