01 februari 2022

Satsning för att öka äldres självständighet

Människor ska vara självständiga så länge det går, men samtidigt veta att det finns stöd att få när de personliga resurserna inte räcker till, det är mål för äldreomsorgen. För att hjälpen ska bli rätt erbjuder vi nu alla som ansöker om hemtjänst för första gången att träffa en arbetsterapeut innan beslut tas.

– Det är ett arbetssätt vi haft för några år sedan och som vi nu väljer att plocka upp i ett tvåårigt projekt som heter ”Möjliggöra egen aktivitetsförmåga”. Individens behov ska alltid stå i centrum, berättar äldreomsorgschef Inga-Lena Arkeflod.

Nära samarbete med biståndshandläggarna

Erika Svensson är född och uppvuxen i Nordingrå, och har i och med sin nya tjänst valt att flytta hem igen med man och två barn. Hon är utbildad arbetsterapeut och kommer närmast från en tjänst inom äldreomsorgen i småländska Älmhult.

– Jag kommer att arbeta nära biståndshandläggarna. Den som ansöker om hemtjänstinsatser för första gången kan samtidigt önska ett hembesök. Under det kan jag på ett bra sätt utvärdera behov och fysiska möjligheter, berättar Erika Svensson.

Hjälpmedel, aktivitet och tips ökar självständigheten

Många behöver hjälp med personlig vård och omsorg, till exempel dusch och påklädning. Vid sitt hembesök kan Erika avgöra om det går att lösa problemet med hjälpmedel som duschstol, toaförhöjning och strump-pådragare. Träning i aktivitet samt enkla tips och idéer är också sådant hon kan ge.

– Målet är att möjliggöra den egna aktivitetsförmågan och behålla självständigheten så länge det är möjligt.

I arbetet med att göra en aktivitetsbedömning ingår också att instruera hur hjälpmedlet ska användas samt göra en uppföljning ett antal veckor senare.

God och nära vård

Projektet ”Möjliggöra egen aktivitetsförmåga” är en del i Kramfors kommuns arbete med God och nära vård. Enligt den målbild vi satt upp i Västernorrland ska den vård och omsorg som ges vara hälsofrämjande och förebyggande för medborgarens hälsa.

– Vårt arbete känns helt rätt i och med att medborgarens behov blir en central punkt. Den som är i behov av omsorg kommer att vara delaktig så långt det är möjligt, säger projektledare Tomas Öberg.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef
Äldreomsorg
0612-801 77
ingalena.arkeflod@kramfors.se

Tomas Öberg
Projektledare och
verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se