Sjuksköterskorna Petra Lindström och Camilla Westin är utvalda att arbeta aktivt i projektet.

21 mars 2022

Hälsoundersökningar så nära patienten som möjligt

Digitaliseringen medför många fördelar för den enskilde personen i samhället, inte minst inom vård och omsorg. Tillsammans med Region Västernorrland utvecklar vi nu hälsoundersökningar hemma hos patienten.

Det finns indikatorer som visar att medborgare läggs in på sjukhus för behov som hade kunnat tillgodoses på andra sätt. Det sägs ibland att var sjätte säng inom slutenvården egentligen inte behövs.

För att undvika detta samt förhindra onödiga återinläggningar vill projektet "Hemma hos mig" testa att göra medicinska bedömningar i hemmet och på särskilt boende.

– Hemma hos mig är en del av God och nära vård på landsbygd, som drivs av Kramfors och Sollefteå kommuner i samarbete med Region Västernorrland. säger Anna Böhlenius, samordnare God och nära vård i Kramfors kommun och fortsätter:

– Projektet finns sedan en tid tillbaka även i länsprogrammet God och nära vårds projektportfölj, vilket innebär att det vi arbetar fram blir till inspiration för hela Västernorrland.

Hemsjukvårdens patienter målgrupp i Kramfors
I Kramfors fokuserar vi på personer inom hemsjukvården och Sollefteå riktar in sig på personer som bor på särskilt boende.

Det inte är alla typer av hälsoundersökningar projektet omfattar, utan fokus ligger på medicinska bedömningar utifrån ett förändrat hälsotillstånd. Personer som har behov av akut vård eller sjukhusvård kommer att få det på samma sätt som det fungerar idag.

Med hjälp av digital mätteknik ska hälsoundersökningar kunna göras hemma.


Nyland och Höga Kusten utvalda
Nyland och Höga Kusten kommer att vara testområden för det nya arbetssättet, som körs igång under våren.

Två sjuksköterskor, Petra Lindström och Camilla Westin, har uppdraget att arbeta operativt. När en patient inom hemsjukvården har behov av en undersökning åker de hem till personen med mätutrustningen istället för att denne behöver uppsöka sjukhus eller hälsocentral.

– Vi har båda jobbat länge som sjuksköterskor och förstår redan nu att situationen för patienten blir lugnare. Alla data som vi mäter går in i ett digitalt system som är direktkopplat till hälsocentralens läkare, säger Petra Lindström och Camilla Westin.

Upphandling av digital utrustning
En upphandling har gjorts av den digitala utrustning som ska användas under försöksperioden, som räcker till slutet av året. Utrustningen kan bland annat mäta:

• blodtryck
• blodvärde (Hb)
• blodets syremättnad (saturation)
• indikationer på infektion (CRP)
• feber
• vikt

Det finns också en ambition att utveckla ett digitalt stetoskop för att göra det möjligt för läkaren att lyssna på hjärt- och lungljud på distans.

Sjuksköterska Camilla Westin testar utrustningen på sin Hälsocentralen Höga Kustens chef Malin Pettersson.

Camilla Westin testar utrustningen på sin Hälsocentralen Höga Kustens chef Malin Pettersson. I vanliga fall tar man inte blodtrycket med kläder på armen.


Ökad delaktighet i den egna vården

Arbetssättet innebär att den enskildes behov i större utsträckning kommer i fokus. Undersökningar som sker nära patienten skapar även en värdefull delaktighet i vård och omsorg.

– Projektets mål är att testa och utvärdera den här formen av vårdlösning. Patienten ska uppleva delaktighet och trygghet, men vi vill också uppnå en ökad samverkan mellan patienten, kommunen och regionen. På så vis hoppas vi på att skapa ett resurseffektivt arbetssätt med hög kvalitet, avslutar Anna Böhlenius.

Läs mer:
Hemma hos mig - nära vård ska ges nära den behövande

Nära vård till landsbygden med nytt samarbetsprojekt

God och nära vård

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård
0612-803 84
anna.bohlenius@kramfors.se