27 juni 2022

Maten får bra betyg av våra äldre

Nyligen genomförde kostavdelningen en enkät om maten till alla brukare på särskilda boenden och personer inom hemtjänsten som beställer matlådor. Glädjande nog visar svaren på att de äldre tycker att maten är både god och varierad.

- Resultatet var mycket glädjande för oss och är ett kvitto på att vår mat håller hög kvalité. Vi lagar nästan all mat från grunden och är noga med att använda bra råvaror, säger Emilia Norberg, kostchef på Kramfors kommun.

Norrländska råvaror och ekologiskt

Mejerivaror handlas från Norrmejerier, potatis från Höga kusten potatis och en del bröd från Wienerbageriet. Det köps även mycket norrländska varor från vår stora grossist Martin&Servera.

- Totalt köper vi 25% norrländska råvaror och all kött och kyckling som serveras är svenskt. Dessutom köper vi även in en del ekologiska produkter, säger Emilia Norberg.

Om enkätsvaren

Inom gruppen hemtjänst svarade 130 personer (65% svarsfrekvens) och inom gruppen särskilt boende svarade 96 stycken (42% svarsfrekvens).

De båda svarsgrupperna svarade positivt t ex kring område: kvalité på maten, god mat, variation av maträtter och storlek på portioner.

Läs mer om enkätsvaren här Powerpoint, 11.4 MB.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Emilia Norberg
Kostchef
0612-804 13
emilia.norberg2@kramfors.se