Placeholder
15 november 2022

Lex Maria-utredning klar

I september uppmärksammade personal på ett äldreboende i vår kommun en blånad hos en kvinna. Blånaden konstaterades senare vara en överarmsfraktur och axelskada. Nu är Kramfors kommuns utredning enligt Lex Maria klar.

Utredningen kan inte ge svar på om händelsen klassas som vårdskada, eftersom det inte kommit fram vilken bakomliggande händelse som kan ha orsakat skadan. Det som utredningen däremot pekar på är att händelsen inte har hanterats korrekt.

– Utredningen är avslutad och vi kan konstatera att vissa fel har begåtts. Bland annat har inte omvårdnadspersonalen följt rutinerna för kontakt med sjuksköterska och det saknades en vårdplan med särskilt ställningstagande till kvinnans benskörhet, säger Mikael Gidlöf, chef välfärdsförvaltningen.

Kramfors kommun vill att IVO granskar

Avvikelserna gör att vi har valt att anmäla ärendet enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för en ytterligare bedömning.

– De kommer att granska händelsen och utredningen samt bedöma om förbättringsförslagen är tillräckliga för att uppnå en god patientsäkerhet, säger Mikael Gidlöf.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef äldreomsorg
Tel: 0612-801 77
inga-lena.arkeflod@kramfors.se