Placeholder
19 januari 2023

IVO avslutar ärendet

Inspektionen för vård och omsorg har behandlat den Lex Maria-anmälan vi gjorde i höstas med anledning av en uppkommen skada vid ett av våra äldreboenden. Resultatet är att IVO avslutar ärendet.

Under hösten gjorde Kramfors kommun en utredning med anledning av att man uppmärksammat en blånad hos en brukare vid ett av våra äldreboenden. En blånad som visade sig vara en överarmsfraktur och axelskada. Orsaken till skadan kunde inte fastställas i utredningen utan kommunen anmälde den till IVO enligt Lex Maria.

Orsaken till att IVO inte går vidare med ärendet är att man bedömer att vårdgivaren (Kramfors kommun) har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Vidare anser IVO att vårdgivaren vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen.

Läs tidigare nyhet:
Lex Maria-utredning klar (2022-11-15)

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se