LInda Tillander och Monica Frånberg står vid kassadisken.

LInda Tillander och Monica Frånberg trivs båda med sina respektive jobbuppdrag.

20 april 2023

Daglig verksamhet - meningsfull sysselsättning för alla

Daglig verksamhet utformas efter den enskildes behov och ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhet i Kramfors heter DiSA, som är en förkortning av Delaktighet i Sitt Arbete.

Café fix och fixarna, som är en av fem verksamheter som finns inom DiSAgruppen, bedriver sin verksamhet på Ådalsskolan, består av sju brukare och två personal.

Linda har arbetat på Café fix och fixarna sedan 2013. I arbetsuppgifterna ingår förutom caféverksamheten bland annat att hantera post och sköta vissa vaktmästarsysslor.

– Sen måste jag ju hålla ordning på eleverna så att de sköter sig, säger hon med ett skratt.

Stödpersonal Monica fyller i att det är mer regel än undantag att Linda blir omnämnd och tackad i studenternas tal för detta.

Jobbet viktigt för livskvaliteten

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. De som beviljas insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Daglig verksamhet och sysselsättning syftar till att utveckla den enskilde utifrån dennes förutsättningar. Precis som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas efter individens intressen, önskemål och behov för att tillförsäkra
denne goda levnadsvillkor.

Det är tydligt när vi träffar Linda att hon upplever sitt arbete som meningsfullt då hon utbrister:
– Jobbet är underbart!

Daglig verksamhet viktig för helheten

Monica har också varit på caféet sedan start och stormtrivs. Att se brukarna utvecklas är en viktig del i arbetet. Hon uttrycker också att skolan har knutit till sig gruppen, vilket är en framgångsfaktor för trivseln och känslan av meningsfullhet.

– Vi känner oss verkligen som en viktig del av Ådalsskolans verksamhet.


FAKTA/Funktionsstöd

  • För den som har funktionsnedsättning finns olika stödinsatser som man kan ha rätt till utifrån LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)

  • En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och
    påverka livet på olika sätt till exempel svårigheter att vara delaktig i arbetslivet, utbildning, i fritidsaktiviteter eller i sociala relationer.

  • Alla medborgare ska ha möjlighet till ett så självständigt, stimulerande och tryggt liv som möjligt.

  • Inom funktionsstöd ger vi individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar i deras vardag genom kompetens, ett gott
    bemötande och en god service.


Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
mikael.gidlof@kramfors.se

Frågor kring nyheten?

Artikeln ingår i en serie om Funktionsstöd. Läs gärna även andra publicerade nyheter.

Gruppbostad/LSS-boende

Servicebostad enligt LSS

Daglig verksamhet

Boendestöd

Fritidsverksamhet

Korttidsboende

Personlig assistans