Andreas Söderberg och Sussa Norrbin står framför en Powerpointbild där det står Att hantera stress och affekt
24 maj 2023

Funktionsstöds medarbetare får utbildning i lågaffektivt bemötande av Andreas och Sussa

Att hantera svåra situationer i sitt vardagliga arbete, särskilt sådana som orsakar stress och påverkar våra känslor. Vem vill inte lära sig sådant? Funktionsstöds medarbetare har nu chansen att få nya kunskaper och insikter till livs av nyligen certifierade Andreas Söderberg och Sussa Norrbin.

Andreas och Sussa, som båda arbetar inom Funktionsstöd på Välfärdsförvaltningen, har utbildat sig till kursledare inom ramen för Studio 3. En stor del av inriktningen är en fördjupning och praktisk tillämpning av det lågaffektiva förhållningsättet.

– Vi gick sammanlagt tre veckor i Lund på en fantastisk utbildning. Kursen var bra, men samtidigt tuff, eftersom allt var på engelska, berättar Andreas Söderberg och Sussa Norrbin fortsätter:

– Efter det att vi certifierats har vi översatt materialet till svenska och anpassat upplägget till våra verksamheter.

Med forskning och erfarenhet som bas

Utbildningen bygger på en väl beprövad metod och filosofi som Studio 3 utvecklat under 30 års tid med målsättning att minimera uppkomsten av utmanade beteenden samt eliminera fysiska begränsningar. Kursen är interaktiv och har en tydlig pedagogisk ram.

Att arbeta utifrån det lågaffektiva förhållningssättet kräver ständig reflektion kring sina egna värderingar, sitt eget beteende samt sin syn på den människa man stöttar. Därför är uppföljning och kontinuerlig handledning en viktig del för att lyckas med implementeringen.

– Som certifierade trainers kan vi ge konkreta verktyg för att till exempel bemöta en person i stress och affekt som agerar fysiskt. Man ska kunna hantera situationen på ett varsamt sätt för alla inblandade och hjälpa individen genom situationen så tryggt och säkert som möjligt. Därefter kommer det viktiga arbetet med att utvärdera och sedan förändra, säger Andreas Söderberg.

Mohsen Karime, Anne Anundi och Filip Söderberg håller i sina kursintyg. På varsin sida om dem står Andreas och Sussa.

Andreas och Sussa tillsammans med den första grupp som de utbildat. Mohsen Karime, Anne Anundi och Filip Söderberg jobbar alla på ett av våra boenden.

Första gruppen har fått sina kursintyg

Tanken är att all personal inom Funktionsstöd över tid ska utbildas och förra veckan körde det första gänget igång. Upplägget i Kramfors bygger på att varje grupp får två till tre heldagar. Man har valt att hålla ihop verksamheterna för att ta tillvara den gemensamma upplevelsen, som deltagarna har i sina jobb.

– Vi tror att det blir djupare diskussioner och att medarbetarna vågar öppna upp sig mer om de känner varandra sedan innan och att man lättare kan relatera till sitt vardagliga arbete , säger Sussa Norrbin.

– Genom utbildningen ger vi Funktionsstöds medarbetare en gemensam värdegrund att stå på, vilket är otroligt viktigt.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Söderberg
Metodhandledare
Funktionsstöd
0612-805 87
andreas.soderberg@kramfors.se

Sussa Norrbin
Stödpedagod
Funktionsstöd
sussa.norrbin@kramfors.se