Hela gruppen står tillsammans. De ler och har gula solrosor i händerna.

Glädjen över att få förkovra sig i vårdsvenska är stor och alla är nöjda med satsningen. Förutom deltagarna syns på bilden språkombudet Vivianne Perbo, äldreomsorgschef Inga-Lena Arkeflod, Höga Kusten hemtjänsts chef Madelene Eriksson, Sundbrolunds verksamhetschef Jonas Thelin och projektledare Tomas Öberg.

26 maj 2023

Satsning på språkutveckling inom äldreomsorgen i Höga Kusten

Språket – det viktiga – är en brygga mellan oss människor. Av olika anledningar kan man dock ha luckor i sitt språk, till exempel att man har ett annat modersmål. För att fylla dessa luckor satsar Äldreomsorgen just nu extra på förmedling av vårdsvenska.

Vi har redan berättat om den satsning som Äldreomsorgen gör tillsammans med Bildningsförvaltningen på svenskundervisning i Kramfors. Det är dock inte den enda insatsen, även i kustbandet pågår kompentensutveckling.

– Det är ett fantastiskt bra arbete som görs på det särskilda boendet Sundbrolund och Hemtjänsten Höga Kusten. Initiativet kommer från medarbetarna själva, vilket gör det extra roligt, säger äldreomsorgschef Inga-Lena Arkeflod.

Satsning på landsbygden i kustbandet

Det är inom ramen för projektet ”Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i Kramfors kommuns landsbygd” som fokus på svenska språket sker. Båda arbetsplatserna har många anställda och vikarier som kommer från andra länder och som behöver fylla på kunskapsbanken.

– Det kan handla om hur man läser en genomförandeplan och hur man uttrycker sig vid journalskrivning, men också basala saker som en måltidssituation och hur man småpratar med äldre personer, berättar projektledare Tomas Öberg.

Tio gånger tio

Tio personer har tillfrågats till något som projektet benämner språk-, dokument- och samhällshandledning. Under ledning av Vivianne Perbo har gruppen träffats tio gånger.

– Vivianne är anställd undersköterska på Sundbrolund och har en roll som dokumentations- och språkombud. Hon har dessutom erfarenhet av att jobba som lärare, berättar Tomas.

Trygga medarbetare vill jobba kvar

Syftet med satsningen är att skapa trygga yrkesutövare. Medarbetarna ska känna att de behärskar arbetet och att det är inspirerande. På sikt minskar det behovet av vikarier och ger en bättre kontinuitet hos brukarna.

Äldreomsorgens fokus på språkförbättring går hand i hand med de insatser som görs nationellt. Socialstyrelsens material ”Språkförmåga i äldreomsorgen”, som lanserades i mars, ligger till grund för Kramfors upplägg.

– Av de 25 kompetensområden som finns med i deras material tar vi upp 19, säger Tomas.

Fler insatser än språket

Språkutveckling är dock bara ett av arbetsområdena i projektet. ”Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i Kramfors kommun” gör också följande:

  • · Ger möjlighet för medarbetare utan körkort att sova i en övernattningslägenhet i Ullånger när det är kort tid mellan passen

  • Har upphandlat en körkortsutbildning som utförs i Ullånger.

  • Har i samverkan med Vård- och omsorgscollege utbildat ett antal ambassadörer bland medarbetarna, som arbetar för att sprida det goda ordet om hur det är att jobba inom vård och omsorg.
Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef äldreomsorg
0612-801 77
ingalena.arkeflod@kramfors.se

Tomas Öberg
Projektledare
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se