Två män pratar med varandra. Den ene har skägg och sitter i en soffa. Den andre sitter i rullstol.
08 september 2023

Vill du bli god man eller förvaltare?

Just nu är behovet stort av nya gode män och förvaltare.

En god man eller förvaltare hjälper den som inte har möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska.

Kramfors har en gemensam överförmyndarorganisation med Härnösands kommun, därför leder länken till Härnösands webbplats.

Läs mer om det

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@
harnosand.se