Arbetsgruppen sitter vid ett bord och har en dator framför sig.

Carina Eriksson, till vänster, tillsammans med några av sina medarbetare - Lisa Eriksson, Erica Hjort, Sara Wedin och Christina Mattsson.

23 november 2023

Rejäl ökning: 70% av ekonomiskt bistånd söks via e-tjänst

För en del invånare är ekonomiskt bistånd nödvändigt för att få vardagen att gå ihop. Att ansöka om det kan dock vara en utmaning. För att göra processen enklare har Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetat intensivt med att förbättra e-tjänsten och ge personlig service.

– Andelen som ansöker via e-tjänsten har ökat till 70 procent, vilket är en bra siffra. Väldigt bra jobbat av mina medarbetare, säger Carina Eriksson, enhetschef för Mottagningen på IFO.

Välfärdsnämnden tog redan 2018 beslut om att låta införa en e-tjänst som komplement till de ansökningsblanketter i papper som användes. Av olika anledningar dröjde det ända fram till 2021 innan den kunde sjösättas.

Ett antal klienter valdes då ut som testpiloter för att man skulle kunna se att allt fungerade. Under resans gång har verktyget uppdaterats och justerats flera gånger.

– Vi märkte tidigt att det fanns en tröghet i att våga använda e-tjänsten. Det är ju ganska många intyg och dokument som måste bifogas och många har känt sig osäkra på den digitala tekniken. Pappersblanketten var länge en trygghet, så därför känns det väldigt bra att vi vänt trenden, berättar Carina Eriksson.

Socionomer ska göra det de är bäst på –
möta människor

Önskemålet att övergå till digital hantering handlar också om att frigöra tid för medarbetarna som istället kan användas för att stötta klienterna till egen försörjning.

Varje person som ansöker om ekonomiskt bistånd får en handläggare, som finns till hands i processen och kan svara på frågor.

En man sitter i sitt kök och ska göra en ansökan. Han räknar på en miniräknare och har en dator framför sig.

Informationsträffar, info på webben samt film

Välfärdsförvaltningens utvecklare David Wiklund har varit med sedan starten med att ta fram och utveckla e-tjänsten. I tätt samarbete med verksamheten, där ett antal socialsekreterare varit pådrivande i arbetet, har ett specialanpassat koncept tagits fram:

  • Informationsträffar några gånger i veckan i kundtjänsten som fokuserat på ansökan. Även kundtjänstens personal har fått kunskapsstöd för att kunna svara på frågor.
  • Ett batteri av "Frågor och svar" på kramfors.se
  • En informationsfilm guidar osäkra ansökare genom e-tjänsten.

– Jag är väldigt stolt över det målinriktade arbetet som socialsekreterarna utfört. De har arbetat metodiskt och med en gemensam målbild för att stötta Kramforsbon i något som kan kännas svårt att ansöka om. Stödet är individanpassat utifrån de behov som finns, säger David Wiklund.

Mycket mer än pengar

Även om procentmålet är uppnått och medarbetarna är nöjda känner man sig inte klar med arbetet. Ambitionen är att fortsätta resan mot en ännu högre andel digitala ansökningar. Eller som en av dem säger:

– Vårt arbete med ekonomiskt bistånd handlar om så mycket mer än pengar. Mötet med den enskilda människan är det absolut viktigaste; nu får vi mer tid till personliga möten med dem som allra mest behöver det.

 

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carina Eriksson
Enhetschef Mottagningen
Välfärdsförvaltningen
0612-802 08
carina.eriksson@kramfors.se