En gråhårig man i sommarkläder drar än äldre kvinna i rullstol uppför en backe. Båda skrattar.
23 januari 2024

Införande av avgift vid
lån av hjälpmedel

Från och med 1 april 2024 införs ett avgiftssystem för hjälpmedel. Beslutet är länsgemensamt, vilket gör att alla kommuner i Västernorrland har samma avgifter. I Kramfors kommun har ärendet varit uppe till behandling i Välfärdsnämnden och Kommunfullmäktige.

Vad är ett hjälpmedel?
Exempel på hjälpmedel är rullstol, rullator, vårdarsängar, förflyttningshjälpmedel, arbetsstolar eller TENS-apparat

Vem ska betala avgift för hjälpmedel?
Alla invånare som lånar hjälpmedel, är 20 år och äldre och bor i Kramfors kommun. Gäller även invånare som bor på särskilt boende för äldre eller gruppbostad.

Hur mycket ska jag betala i avgift?
Du kommer att betala 76 kronor per månad för alla hjälpmedel du lånar. Det är samma avgift även om du lånar flera hjälpmedel. Vissa hjälpmedel debiteras med en engångsavgift på 119 kronor/styck.

Vad ingår i avgiften?
Vid månadsavgift ingår service och tillbehör till hjälpmedlen som lånas. Ingen service ingår i hjälpmedel som omfattas av engångsavgift.

När kommer första fakturan?
Fakturering sker i efterhand så första fakturan kommer för betalning i maj 2024. Om du har hemtjänst eller hemsjukvård kommer avgiften på samma faktura.

Vad gör jag om jag inte har råd att betala?
Om du är över 66 år, hänvisar vi till äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Är du under 66 år kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos oss i kommunen.

Mer information

Vill du läsa mer om hjälpmedel och avgifter hittar du information på kramfors.se/hjalpmedel

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Petra Ödling
Administratör och Hjälpmedelsansvarig
Nås via kommunens växel 0612- 800 00 eller e-post hjalpmedel@kramfors.se