De fem kvinnorna sitter vid kommunstyrelsens stora mötesbord.

Christina Mattsson, Lisa Eriksson, Carolyn Norell Näsman, Carina Eriksson och Sara Wedin i samtal om vad som gör att man trivs på en arbetsplats.

21 maj 2024

Salutprogrammet är i full gång - samtal pågår

I mars berättade vi om Välfärdsförvaltningens unika satsning på det egna Salutprogrammet. Ett program som ska utveckla arbetsplatser och medarbetare genom att fokusera på sådant som fungerar och därigenom förbättra det som är mindre bra. Nu har arbetet kört igång.

Mottagningsenhetens ekonomigrupp inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) började med frågeställningen ”Vad är en bra arbetsplats?” Hela förvaltningen har nämligen fått ett frågebatteri framtaget av Svenska Hälsopromotionsgruppen på uppdrag av Välfärds ledningsgrupp. Inom ramen för Salutprogrammet finns även en powerpoint och inledande filmer att välja bland.

– Jag körde vårt första pass under en arbetsplatsträff. Vi pratade kring hur det är på jobbet när allt känns som bäst och vad som kan förbättras. Alla fick först tänka själva, sedan i par för att till sist samtala i storgrupp, berättar enhetschef Carina Eriksson.

Visionen är ökad hälsa och välbefinnande

Välfärdsförvaltningen är en stor förvaltning med många hundratals medarbetare som har olika typer av uppdrag. Det ekonomiska läget har under lång tid varit kärvt och de anställda arbetar ständigt med insikten om att man behöver spara och att det sker förändringar i upplägget. Det leder till en tuff arbetsvardag och sjukskrivningstalen är höga.

– Det är helt rätt att satsa på medarbetarna. Genom att fokusera positivt och samtala om sådant som behöver utvecklas kan saker bli bättre. Det kan nog vara jobbigt ibland, men samtalen behövs, säger Carina Eriksson.

Carina är ljushårig, har glasögon och en blommig tröja. Sara har kort, grått hår och glasögon. Hon har på sig en svart tröja och svart scarf och över den en röd skjorta.

De medarbetare som närvarade vid denna intervju är också positivt inställda, även om någon uttrycker att det känns en aning sent. Och att det finns intern kompetens som också hade kunnat vara med och utarbeta Salutprogrammet.

– Hur man trivs på jobbet utgår mycket från den egna inställningen. Sedan underlättar det med en tillåtande atmosfär, att man får vara den man är, har nog med tid för att hinna med sitt jobb och att man tillsammans i arbetslaget kan lösa saker tillsammans. En portion humor underlättar också, sammanfattar Christina Mattsson, Lisa Eriksson, Carolyn Norell Näsman och Sara Wedin.

Christina är gråhårig och har en blå-vit tröja, Lisa har svart hår och svart tröja, Carolyn bär glasögon och har vi vit top och vit kofta på sig.

FAKTA/Salutprogrammet

Finansieras av medel från Kramfors arbete med God och nära vård. Med hjälp av ett paket bestående av tio korta filmer och tillhörande dialogmaterial ska man kunna reflektera kring viktiga saker kopplade både till arbetsplatsen och den egna hälsan. Meningen är att skapa tankar, nyfikenhet, glädje och utveckling som i sin tur ska bidra till högre livskvalitet.

Exempel på samtalsämnen

  • Vad gör livet bra?
  • Vad är en bra arbetsplats?
  • Att lyckas som grupp
  • Vad är hälsa?
  • Mitt hälsohjul
  • Värde och mening på jobbet
  • Den komplexa verkligheten
  • Resan nu och framåt

Läs den tidigare nyheten om Salutprogrammet

En powerpoint där man ser en vintrig skog och texten Salutprogrammet för ett salutogent förhållningssätt.
Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se