Två bilder som visar när man gör en övning. Två personer sitter vid ett bord. På bordet finns ett antal platsbåtar i olika färger. Övningsledaren agerar brukare och medarbetaren ber hen göra olika saker med båten.

Utbildningen innehåller gott om möjligheter till lärande genom övningar, rollspel och annat som väcker tankar och insikter.

12 juni 2024

Givande kompentensutveckling för medarbetare inom Funktionstöd

Den kompetenshöjning för 200 medarbetare inom Funktionsstöd som vi berättade om i slutet av mars är nu i full gång. Hittills har lite mindre än hälften av medarbetarna fått fem utbildningsdagar vardera. Och många väldigt nöjda.

Karin Nilsson och Marika Håkansson jobbar båda på ett av våra LSS-boenden. De säger att de uppskattar det varierade upplägget, som går ut på att en viss del av utbildningen sker med hela arbetsgruppen närvarande och att de andra dagar blandas med andra.

– Jag har jobbat åt Kramfors kommun i cirka 30 år. Länge var jag inom vård och omsorg, men jag måste säga att arbetet inom Funktionsstöd är det bästa. Att få vara med om en sådan här stor utbildningssatsning är också väldigt positivt, säger Karin Nilsson.

Karin har kort hår och en ljusgrön t-shirt. Marika är mörkhårig och har en tatuering på halsen.

Karin Nilsson och Marika Håkansson jobbar i samma arbetslag och ser att de har utvecklats som personalgrupp genom utbildningen.

Marika Håkansson bekräftar genom att uttrycka sin glädje över de verktyg seminarierna ger. Verktyg, kunskap och insikter som gör att det blir lättare att förstå brukaren.

– Vi har haft många aha-upplevelser, som hjälper till att möta brukaren på rätt nivå. Irritationen går ned och tålamodet förbättras, säger Marika.

Utveckling genom ökad medvetenhet och förståelse

Och det är just det som utbildningssatsningen går ut på – att ge baskunskaper men även få medarbetarna att reflektera över sina egna arbetssätt, inställningar och reaktioner.

Metodhandledarna Andreas Söderberg och Sussa Norrbin har satt ihop att gediget utbildningspaket för de fem dagarna.

– Vi har handlett grupper innan, så vi och våra framsynta chefer såg att det fanns ett behov av bred kompetenshöjning. Vi behöver en gemensam grund att stå på, då blir bränderna att släcka betydligt färre.

Utbildningen består av:

  • Temat ”Att hantera stress och affekt”. Fokus ligger på det lågaffektiva förhållningssättet och handlar både om att hantera brukarens och sin egen inre stress.
  • Basutbildning där bland annat de vägledande principerna finns med, men även information om funktionshinder och deras konsekvenser, hur man använder sig av tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

– Vi har haft den sista seminariedagen för säsongen, men till hösten kör vi igång igen med resten av Funktionsstöds arbetslag, säger Andreas Söderberg och Sussa Norrbin.

Bild tagen från utbildningslokalen. Man ser ryggar på deltagare som sitter i en hästsko och de två utbildningsledarna längst fram.

Utbildningen hålls i en lokal på Magistern, i bottenvåningen där även Miljö- och bygg samt Produktionsförvaltningen har sina kontor.

Vad säger cheferna?

Malin Lindroth är Andreas och Sussas närmsta chef och har som sådan varit med och arbetat fram konceptet. Hon säger:

– Det är oerhört positivt för hela verksamheten och för de personerna vi är till för, för Kramforsbon! I de personalgrupper som hittills har hunnit genomgå utbildningen ser vi att de har fått nya verktyg och en ökad medvetenhet om sin egen påverkan i brukarnas liv. Det i sin tur har gett personerna vi finns till för en ökad delaktighet och ett ökat självbestämmande. Nu jobbar vi för fullt med att implementera innehållet i utbildningen i hela Funktionsstöd. Det här blir ett spännande år!

Linda Lindahl är relativt ny på sin post som verksamhetschef för Funktionsstöd. Hon var därför inte med när planerna på utbildningssatsningen körde igång, men hon är mäkta imponerad över arbetet:

– Den här möjligheten till kompetensutveckling för våra medarbetare är oerhört viktig och jag är väldigt glad över att Kramfors kommun har bestämt sig för att göra denna stora satsning. Utbildningen kommer att gå hand i hand med den fortsatta kompetensutveckling som planeras framöver inom området. Sedan är det viktigt att vi alla tar ansvar för att implementera de nya kunskaperna och våga utmana våra gamla tankemönster och förhållningssätt för att det ska leda till en hållbar förändring.

Film om satsningen

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Linda Lindahl
Verksamhetschef
Funktionsstöd
0612-801 43
linda.lindahl@kramfors.se

Malin Lindroth
Enhetschef
Funktionsstöd
0612-800 66
malin.lindroth@kramfors.se