Ödskläppen - var det här de första Kramforsborna bodde?

På Ödskläppen, vid Kramfors norra infart, finns det registrerade forntida gravar hos Riksantikvarieämbetet(RAÄ). Den största graven, ett stort stenröse på toppen av kullen, kan vara från bronsåldern. Det är placerat i ett tydligt krönläge på 35 meters höjd och väl synligt inte minst från Ångermanälven. Så kunde man visa att den här platsen var befolkad men också få information om rörelser på älven både söderut och norrut.

I gravar från bronsåldern finns ingenting bevarat av de gravsatta och oftast inte heller några föremål. Spännande är att se gravrösena som informationsbärare och en platsangivelse för var det levt människor långt före vår tideräkning. Med hjälp av de gravar och husgrunder vi hittar kan sedan en kartbild sammanställas som visar vilka delar av vår kommun som varit befolkad och under olika tidsepoker.

En mindre grav, som finns registrerad hos RAÄ, är placerad längre nedför sluttningen och tros vara från järnåldern. Ett tränat öga kan få syn på ett par husgrundsterrasser, alltså en yta som man kan tänka sig var bebyggd med långhus. Intill kan man även se spår av gammal odlingsmark.

Dansbanan

Kramforsbor som roade sig under 1940-talet minns säkert den omtalade dansbanan som låg på västra sluttningen. All information och eventuellt bevarade fotografier från den tiden är av värde för det fortsatta arbetet med att tillgängliggöra vårt kulturarv i kommunen.

På den norra sidan av Ödskläppen har en mur från bebyggelse under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal röjts fram. De husen har dock aldrig blivit registrerade och finns inte med på någon karta.

Arbetet kommer fortsätta med att tillgängliggöra Ödskläppen, som ett spännande besöksmål, med tydliga spår av den tidigast befolkade platsen som idag är en del av Kramfors stad.

På Arkeologidagen 2017 var det visning av Ödskläppen.

Ödskläppen kramfors

Anders Berggren och Gunnar Wedin har röjt fram en mur från en tidigare bosättning

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-802 72
lena.hermansson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.