Kulturenheten visar cirka 12 utställningar per år i varierande tekniker och uttryck. Fyra av utställningarna görs av Kramfors konstförening i samarbete med kulturenheten.

Konsthallen har samma ingång som till bibliotek och biograf. Biblioteket och konsthallen är sammanbyggda längs ena långsidan och en bröstmur skiljer verksamheterna åt. Bröstmurens höjd är 1,65 meter. När man står i konsthallen ser man in i biblioteket. Längs andra långsidan är det fönster och en vägg som är 8,5 meter.

Konsthallens yta är 120 kvadratmeter med en takhöjd på 3,20 meter.

Det går bra att ansöka om att få ställa ut hos oss. Kontakt tas också med konstnärer för att belysa olika teman och frågeställningar.

Öppettider

Konsthallen är öppen samma tider som bibliotekets öppethållande. Öppethållande andra tider kan förekomma vid speciella arrangemang.