15 december 2021

Friluftslivets år 2021 kröntes
med en samling vid Icktjärn

Friluftslivets år 2021 med kampanjen Luften är fri börjar gå mot sitt slut. Vid en mysig stund igår vid Icktjärn träffade vi igår landshövding Berit Högman för att berätta hur Kramfors kommun arbetar för fler ska hitta ut i naturen.

- Vi har ett enormt rikt friluftsliv i vår kommun med många möjligheter att uppleva natur och kultur. Förutom att delta i kampanjer som Luften är fri arbetar vi på olika sätt för att främja och utveckla utbudet ännu mer, säger kultur- och fritidschef Patrik Asplund.

– Inte minst viktigt är vårt samarbete med kommunens föreningar. Vi har en bra dialog och relation med dem och deras insatser är guld värda.

Fritidschef Patrik Asplund berättade bland annat om vandringstipset. Landshövding Berit Högman hade många intressanta samtal, här med STFs Anki Sandberg.

 Luften är fri – Friluftslivets år leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen Västernorrland deltar bland annat genom att samverka med aktörer i länet. Landshövdingen invigde året och har den senaste veckorna haft avslutningsdialoger i alla sju kommunerna.

– Kramfors har gjort en bra resa och har också ett stort utbud. Tänk bara den här platsen, Icktjärn. Tio minuters bilresa från centrala Kramfors ligger en pärla med tillgång till fiske, vandring och fina skidspår, säger Berit Högman.

Vacker bild på Icktjärn och ett antal personer som vandrar på rad.

Icktjärn är bara en av många naturpärlor vi har i Kramfors kommun där man kan vandra och idka friluftsliv.

Patrik Asplund gav en kort resumé av hur Kramfors kommun arbetar med naturturism och besöksnäring. Skidspår, vandringsleder med Höga Kustenleden, det årliga vandringstipset, promenadslingan längs Kyrkviken, medfinansiering till olika bygdeinitiativ och Skuleliften är några exempel.

Ett talande exempel på Kramfors naturrikedom är det faktum att vi har hela 44 naturreservat inom kommunen. Dessa sköts och förvaltas av länsstyrelsen. Under träffen berättade Johan Uebel vid enheten för skyddad natur att antalet besökare i de kustnära reservaten har ökat dramatiskt, vilket gör att det krävs ganska stora insatser för att spänger, dass, eldstäder och ledmarkeringar ska vara up to date.

Till träffen hade vi bjudit in ett antal föreningar i kommunen som berättade om sin verksamhet. Joel Libell vid Höga Kusten destinationsutveckling AB synliggjorde arbetet med att skapa en hållbar besöksnäring som tar sitt avstamp i en ny besöksnäringsstrategi.

HK Dests Joel Libell och Kramfors kommundirektör Peter Carlstedt.

HK Dests Joel Libell och Kramfors kommundirektör Peter Carlstedt.

Janne Lindberg och Tomas Braxenholm från Stenbitens fiskevårdsförening var på sätt och vis värdar i och med att föreningen, som bildades 1947, står för skötseln av området kring Icktjärn. Föreningen arrangerar även ett stort antal aktiviteter varje år, planterar ut fisk och utför annat som restaurering av lekbottnar.

Svenska Turistföreningens lokalavdelning Höga Kusten har ett gediget utbud av arrangemang som lockar många. Tommy Söderholm och Anki Sandberg fanns på plats för att berätta om föreningens verksamhet.

Tommy Söderholm, STF Höga Kusten i förgrunden. Tomas Braxenholm och Janne Lindberg, Stenbitens fiskevårdsförening i bakgrunden.

Tommy Söderholm, STF Höga Kusten i förgrunden. Tomas Braxenholm och Janne Lindberg, Stenbitens fiskevårdsförening i bakgrunden.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se