Lämna sidan snabbt
Så här döljer du ditt besök på sidan

Barn som bevittnat våld

Barn och ungdomar som bevittnat våld och misshandel kan förlora tilliten till vuxna och sin framtidstro. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar som upplevt våld hemma är huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, skuldkänslor, isolering, aggressivitet, rädsla och hjälplöshet.

Erfarenheten av att ha upplevt våld kan prägla och påverka dem upp i vuxenlivet. Det är viktigt att de får möjlighet att tala med någon om sina upplevelser.

Trappansamtal

Barnen/ungdomarna erbjuds individuella krissamtal enligt Rädda barnens modell Trappan. Innan och efter samtalen ingår förberedande och avslutande föräldrasamtal.
I samtalen får barnen/ungdomarna:

  • Möjlighet att prata om det våld som de har varit med om
  • Kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet
  • Hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna tankar, känslor och behov
  • Efter de individuella samtalen kan barnen vid behov erbjudas ytterligare stödåtgärder.

Läs mer under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg