Brottsofferjour

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ)

Riksförbundet är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer.
Arbetet bygger på internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Det finns drygt 70 lokala brottsofferjourer runt i landet.

Du kan ringa Brottsofferjourernas Telefoncentral: 116 006 eller maila på fraga@boj.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg