Lämna sidan snabbt
Så här döljer du ditt besök på sidan

Våld och hot i nära relation

Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatta, barnen men också den som utövar våldet — men det finns hjälp att få. Socialtjänsten i Kramfors kommun har i uppgift att stödja personer varit utsatta för våld i nära relationer.

  • Är du utsatt?
  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du blivit slagen?
  • Har du blivit tvingad till att ha sex?

Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer menar vi våldsamma handlingar från en person som står dig nära och det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld eller försummelse. Våld i nära relationer finns i både heterosexuella och samkönade parförhållanden. Våld kan också finnas i andra relationer till någon som står dig nära, t.ex. inom familjen i relationen till ett syskon, föräldrar/barn eller andra släktrelationer.

Vem utsätts för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män och barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning m.m. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Du som är utsatt för våld och hot i nära relation.

Om du är rädd, hotad och/eller slagen av någon närstående finns det stöd och hjälp att få. Kontakta mottagningen och socialsekreterare för att få information om vilken hjälp du kan få. Det finns flera olika insatser, från stödsamtal, säkerhetsplanering till skyddat boende. Be om hjälp! Det finns många olika ställen som du kan ringa till. Se under Relaterade länkar på denna sida.

Du som använder våld och hot i nära relation

ATV, alternativ till våld är ett behandlingsprogram som arbetar med våld i nära relation. Med nära relation menas att offer och förövare har en relation till varandra så som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andre, får den andre att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill. Kontakta mottagningen och socialsekreterare för att få information om vilket stöd du kan få.

Vi finns till för dig som har svårt att hantera ilska och aggressioner och/eller utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld och/eller själv har varit utsatt för våld eller hot av någon närstående.

Läs mer under Relaterade länkar på denna sida.

Kontaktuppgifter till Socialtjänsten finner du under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg