Anhörigstöd inom äldreomsorg

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig eller vän med långvarig sjukdom. Det kan vara någon i din närhet som har en funktionsnedsättning eller som på grund av hög ålder behöver ditt stöd.

Anhörigstödets mål är att stödja och underlätta samt på olika vis bidra till ökad trygghet för familjer och andra närstående.
 
För den som är anhörig eller närstående är det både tryggt och viktigt att ha någon att vända sig till. Till anhörigstödet i Kramfors kan du vända dig med förtroende. Vi sätter fokus på dig som anhörig.

Anhörigstödet erbjuder dig:

  • Gratis hembesök
  • Personliga samtal om din situation som anhörig
  • Tid att lyssna
  • Stöd och råd
  • Möjlighet att delta i anhöriggrupper
  • Information om olika möjligheter till stöd
  • Kontakt med frivilliga organisationer och landsting

 

Anhörigstödet finns på Kaptenens vård- och omsorgsboende, Viktoriagatan 28-30, kontaktuppgifter se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Anhörigstöd
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Viktoriagatan 28-30, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se