• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Frågor och svar om färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är särskild anordnad kollektivtrafik som anordnas för personer med funktionshinder. Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Vad är kraven för att få ett färdtjänsttillstånd?

Du måste vara folkbokförd i Kramfors kommun, dessutom ska din funktionsnedsättning ha en beräknad varaktighet av minst sex månader.

Tillstånd till färdtjänst kan personer erhålla som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst beviljas inte på grund av att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dåligt med turtäthet.

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?

Du kontaktar färdtjänsthandläggaren för att få en ansökningsblankett hemskickad eller hämtar ansökningsblankett på kommunens hemsida.

Måste jag ha ett läkarintyg för att ansöka om färdtjänst?

Nej, du behöver inte ha ett läkarintyg för att göra en ansökan, men det kan i vissa fall underlätta och vara ett komplement i en utredning.

Vad händer när jag har ansökt om färdtjänst?

I de flesta fall behöver färdtjänsthandläggaren träffa dig för att göra en bedömning av din funktionsnedsättning. Handläggaren avgör om funktionsnedsättningen behöver styrkas med ett läkarintyg. Inom fyra veckor kommer du att få ett beslut på din ansökan.

Kan man överklaga beslut om färdtjänst?

Ja, handläggarens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall skickas inom tre veckor från beslutsdatumet till kommunen men adresseras till Förvaltningsrätten.

Hur långt får jag åka med min färdtjänst?

Du får åka inom Kramfors kommun samt 4mil utanför kommun gränsen.

Hur många färdtjänstresor får jag göra?

Det finns ingen begränsning av antalet resor i kommunen. Vad kostar det att åka med färdtjänst, hur betalar jag mina resor? Avgiftens storlek beror på hur många kilometer du åker. Färdtjänst avgiften är beräknad utifrån gällande busstaxa x 1,5. Du betalar en egen avgift direkt till chauffören.

Får jag ta med mig någon person på resan?

Den person som har färdtjänsttillstånd får ta med sig en medresenär på resan. Denne betalar då samma avgift som du.

Jag hade tänkt besöka min dotter i Stockholm, kan jag åka med färdtjänst där?

För att kunna åka färdtjänst i kommuner utanför länet måste du kontakta färdtjänsthandläggaren på Kramfors kommun för att få särskilda biljetter som gäller i den kommun som du skall åka i.

Hur beställer jag färdtjänst?

Du beställer din resa på Tel: 0612-439 00. Vid beställningen uppger man om en medresenär kommer att åka med.

Väntar föraren på mig om jag är försenad?

Föraren väntar på dig i fem minuter efter beställd avhämtnings tid.

Vad gäller vid färdtjänst med taxi?

Föraren hämtar dig vid porten eller entrén. Du får ta med dig handbagage och gånghjälpmedel som föraren ska hjälpa till med. Föraren skall också vid behov hjälpa dig in och ur bilen samt på och av med säkerhetsbältet.

Jag är rullstolsburen, hur sker resan då?

Du kommer att få åka i ett så kallat specialfordon. Du sitter då i rullstolen hela resan. Om du behöver hämtas från din lägenhetsdörr finns det ett hjälptillägg som man kan beviljas av färdtjänsthandläggaren.

Vad är ledsagare?

Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv klarar att genomföra sin resa med den hjälp som normalt ges av chauffören, kan efter prövning få tillstånd till ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen vid resmålet. Ansvaret för att anskaffa en ledsagare vilar på den som har färdtjänst tillståndet. Ledsagaren skall ha förmåga att bistå den färdtjänstberättigade under resan. Ledsagaren betalar ingen avgift för resan.

Kan jag använda mina färdtjänstresor vid läkarbesök?

Vissa resor får du inte göra med färdtjänst, bland annat: sjukresor och behandlingsresor. Personer med färdtjänsttillstånd är berättigad till sjukresor och behöver inte kontakta vårdinrättningen för att få ett tillstånd. Sjukresor beställer man på samma telefonnummer som avser färdtjänstresor men uppger att det gäller sjukresa.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, till och från kommuner utanför den fyra mils gräns som gäller för färdtjänst. Rätt till resa med riksfärdtjänst utreds efter ansökan av färdtjänsthandläggaren. Beslut fattas enligt lag om riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätt.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Får jag åka taxi om jag beviljas riksfärdtjänst?

Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. Tillståndet skall ges till det färdsätt som med hänsyn till resenärens förutsättningar är det minst kostsamma för kommunen. Till detta räknas buss, tåg, flyg och båt. Om du inte kan göra resan med stöd av ledsagare eller den service som trafikhuvudmannen erbjuder kostnadsfritt kan du beviljas resa med taxi eller specialfordon.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

Den som beviljas riksfärdtjänstresa betalar en egenavgift som ska motsvara det normala biljettpriset för en resa med allmänna kommunikationer.

Hur lång tid innan resan måste jag ansöka om riksfärdtjänst?

Kramfors kommun har fyra veckors handläggningstid. Resor av akut karaktär, till exempel närståendes sjukdom eller begravning, ska handläggas med förtur. För ytterligare information kontakta färdtjänsthandläggare.

Uppdaterad: 2020-02-24 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Lindberg
Tel: 0612-803 41
fardtjanst@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.