• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst beviljas den som bedöms få fördyrade resekostnader på grund av sitt funktionshinder.

Riksfärdtjänst ges inte automatiskt till den som är beviljad färdtjänst, kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige. Rätt till resa med riksfärdtjänst utreds och beslutas av färdtjänsthandläggaren. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Riksfärdtjänst ges inte automatiskt som resa med taxi. I första hand ska resan beviljas med allmänna kommunikationer och ledsagare. Med allmänna kommunikationer menas resa med:
• Buss
• Tåg
• Flyg
• Båt

Tillstånd för resa med riksfärdtjänst kan också ges för en viss sträcka som personen inte kan resa med allmänna kommunikationer. Tillstånd för riksfärdtjänst får aldrig ges för att:
• Kommunikationer saknas
• Går för sällan eller vid fel tidpunkt.

Vem kan resa med riksfärdtjänst?
Om du på grund av dina funktionshinder inte kan göra resan till normala resekostnader med allmänna kommunikationer kan du ha rätt till riksfärdtjänst. Om du inte kan göra resan med stöd av ledsagare eller den service som trafikbolagen erbjuder kostnadsfritt, kan du beviljas resa med taxi eller specialfordon. Trafikbolagens service består bland annat av:
• Ledsagarservice
• Assistans på flygplats
• Hjälp med bagage
• Hjälp vid byten av transportmedel
• Rullstolslyft
• Handikappanpassade sittplatser m.m.

Vad krävs för att få resa med riksfärdtjänst?
Att du har stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Resan måste vara en fritidsresa och ske inom Sverige från en kommun till en annan. Resan får inte bekostas av det allmänna till exempel stat, landsting eller försäkringskassa. Läkarintyg kan behövas som komplement till ansökan. Då är det funktionsnedsättningens omfattning, funktionsnedsättningens varaktighet och framför allt varför detta hindrar personen att resa med allmänna kommunikationer som skall styrkas.

Ansökan
Ansökan bör göras minst 4 veckor innan önskad avresa. Resor av akut karaktär till exempel närståendes sjukdom eller begravningar, ska handläggas med förtur. Ansökningsblankett och kontaktinformation finns till höger.

Avgift
Den som beviljats resa med riksfärdtjänst betalar en egenavgift som ska motsvara det normala biljettpriset för resa med allmänna kommunikationer. Egenavgiftens storlek är reglerad i schablonavgifter. Det är alltså resenärens merkostnader som ska ersättas. Ersättningen betalas vanligtvis direkt till den som utför transporten.

Uppdaterad: 2019-01-24 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Lindberg
Tel: 0612-803 41
fardtjanst@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.