Öppna mötesplatser

En öppen mötesplats är en träffpunkt där du kan träffa nya vänner, umgås, fika och delta i olika aktiviteter. Du som besökare bestämmer vad som ska göras under träffarna. Det är dina önskemål som styr. 

Mötesplatserna i kommunen

Mötesplatserna är en del av välfärdsförvaltningens öppna verksamhet. I Kramfors finns det sex öppna mötesplatser som är utspridda över hela kommunen. De har ungefär 160 besökare varje vecka. Mötesplatserna drivs av volontärer och är öppna för alla seniorer.

Det är gratis att besöka de öppna mötesplatserna men du betalar själv för resorna till och från mötesplatserna.

Verksamheten bygger på ett stort aktivt deltagande från dig som besökare, studieförbund, organisationer, kyrkan med flera.

Syfte och innehåll

Syftet med de öppna mötesplatserna är bland annat att aktivera seniorer och motverka social isolering samt att engagera dem till att själva ta ansvar för förebyggande arbete för ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt.

Innehållet på mötesplatserna skall utgå från målgruppens behov och önskemål och kan komma att erbjuda aktiviteter av olika slag men de kan även ha fokus på information, hälsa m.m. samt att få möjlighet att knyta nya kontakter, träffa vänner och fika.

Exempel på aktiviteter:

  • Kortspel
  • Musikunderhållning
  • Föreläsningar
  • Trevliga samtal

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Frivilligsamordnare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se