Tillsyn via enhetskameror

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik har under flera år använts som ett komplement till personalens insatser inom Äldreomsorgen.
Aktiva/passiva larm, trygghetskameror för tillsyn nattetid samt så kallade hotellås ger förutsättningar att utföra insatser av god kvalité.
Trygghet, säkerhet och ökad möjlighet till integritet är några följdeffekterna av införandet av välfärdsteknik.

Enhetskameror

Enhetskameror installeras på särskilt boende som komplement till befintliga insatser nattetid. Detta för att skyndsamt kunna uppmärksamma och bedöma behov av insats.

Enhetskameror är kameror som installeras med riktning mot korridorer i särskilt boende. Personalen får, efter aktivering av sensorer i korridorer nattetid, ett larm i sin arbetstelefon. Personalen kan då öppna kameran via sin mobiltelefon och göra sin professionella bedömning gällande behov av insats.

  • Ingen video kan sparas/lagras, allt sker i realtid.
  • Särskild behörighet, användarnamn, lösenord i systemet krävs för att kunna använda kameran.
  • Alla tillsyner via kameran och tid för detta loggas, dock inget känsligt material.
  • Kamerornas funktion är begränsade och kan endast öppnas 21.00–07.00.

Laglig grund

Den verksamhet som bedrivs hos en kommunal myndighet (välfärdsförvaltningen) inom ramen för sin befogenhet, är av vitalt intresse. Välfärdsförvaltningen, som vårdgivare, utökar sitt digitala teknikstöd för att säkerställa brukarnas trygghet och säkerhet inom särskilda boenden. Kvarnbacken, Nybo, Sundbrolund och Viktoriagården får bättre tillsynsmöjligheter nattetid på allmänna utrymmen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef
Äldreomsorgen
Välfärdsförvaltningen
0612-801 77

inga-lena.arkeflod@kramfors.se