• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är Kramfors kommuns enhet för arbetsmarknadsåtgärder och insatser för en minskad arbetslöshet hos medborgarna.

Målsättningen är att hjälpa individer närmare arbetsmarknaden, genom att stötta och coacha med inriktning mot arbete och/eller studier.
Personer som står utan sysselsättning och bedöms vara i behov av stödjande insatser kan remitteras till AME från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget eller Kramfors kommun.

Målgruppen är personer i åldern 16-64 år.

Insatser som kan erbjudas via AME

Arbetsträning
Arbetsträning kan ses som en möjlighet att prova sin arbetsförmåga, erhålla kunskaper om ett arbete och skapa kontakter med arbetsmarknaden.
Det är även ett tillfälle för personer från andra länder att språkträna och erhålla kunskap om den svenska arbetskulturen. Med andra ord syftar arbetsträning till att göra individen bättre rustad inför nya anställningsmöjligheter.
Genom arbetsträningen kan arbetssökande få färska referenser och möjlighet att marknadsföra sin kompetens på plats.
Arbetsträningen skapar även tillfällen för arbetssökande som har behov av att pröva på nya yrken.
Innehållet i arbetsträningen utformas efter arbetssökandes behov och en handledare på arbetsplatsen stöttar individen under hela arbetsträningen.

Samtal med coach
Motiverande samtal med inriktning mot arbete eller studier, och med fokus på individens önskemål, behov och förutsättningar. En viktig del i arbetet är att etablera en god och trygg relation mellan deltagare och coach, samt att kartlägga och utveckla deltagarens färdigheter och förmågor.

Visstidsanställning
AME erbjuder allmän visstidsanställning inom beredskapsavtalet till ett antal personer per år. Antalet personer varierar beroende på budgetram och lönekostnad. En beredskapsanställning föregås alltid av en period med arbetsträning.

Utbildningskontrakt
Utbildningskontrakt är en möjlighet för personer mellan 20-24 år att läsa upp gymnasiebehörigheten på Komvux eller folkhögskola, och kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. Utbildningskontrakt sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Sommarjobb
Ungdomar som går första eller andra året på gymnasiet och är skrivna i Kramfors kommun kan ansöka om tre veckors feriearbete inom kommunal verksamhet och föreningsliv.


Uppdaterad: 2018-12-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Enhetschef
0612-802 01

Besöksadress
Parkgatan 14
872 35 Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.