Problem i skolan och skolfrånvaro

Problem i skolan

Att gå i sko­lan tar upp en stor del av vardagen när man är barn/ungdom. Det kan vara ro­ligt och man trivs, men ibland kan det vara job­bigt. Om man inte trivs i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland kan man hitta orsaken själv och komma med egna lösningar. Ibland be­hö­ver man and­ras hjälp. Om man tyc­ker att nå­got är job­bigt är det bra att pra­ta med någon. Man ska in­te be­hö­va må då­ligt i sin sko­la.

Vänd dig till din lä­ra­re eller rektor som kan kon­tak­ta Elev­häl­san på din sko­la. Du hittar kontaktuppgifter till var skola längst ner på sidan.

Elevhälsan

I vår kommun finns Elevhälsan, där ingår skolornas skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, psykolog och specialpedagoger. De samarbetar med lärare och rektorer för att hit­ta lös­ning­ar för be­rör­da ele­ver.

Elevhälsan kan erbjuda dig stöd i olika former:

  • Kurator kan ge råd och stöd till elever och deras vårdnadshavare. Den samverkar och samarbetar med andra viktiga funktioner som till exempel skolans personal.
  • Skolpsykolog kan bidra med psykologisk kunskap i skolans verksamhet så att den bättre kan anpassas utifrån elevens behov. Den kan utreda och göra en bedömning av vilken typ av insats som är lämplig utifrån det problem som finns.
  • Skolsköterska finns regelbundet på skolorna och arbetar med rådgivning och stöd till elever med hälsoproblem av olika slag.
  • Specialpedagog kan hjälpa till att hitta lösningar för elever som av olika skäl har eller riskerar att få svårigheter till lärande och utveckling.

Kontakt

Hit kan du vända dig:

Kontakter till Elevhälsan

Klicka på länken för kontaktuppgifter till din skola.

Grundskola

Gymnasieskola

Kulturskolan

Grundsärskolan

Gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för vuxna

Förskolor och fritidshem

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.