Svårt att läsa och skriva, dyslexi

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

Är det jobbigt att läsa och skriva? Det kan finnas många olika orsaker till det.

 • Koncentrationssvårigheter
 • Bristande träning
 • Bristfällig undervisning
 • Problem med arbetsminne
 • Syn- eller hörselproblem
 • Annat modersmål och har inte hunnit lära sig det nya språket
 • Dyslexi, en funktionsnedsättning som medför svårigheter att lära sig läsa och skriva

Det är därför viktigt att ta reda vad svårigheterna beror på.
Oavsett vad läs- och skrivsvårigheten beror på, så alla barn rätt att få hjälp!

Lite om dyslexi

Den som har dyslexi har ofta svårt att urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt, vilket gör att läsningen går långsamt. Stavning brukar medföra problem. 
Dyslexi har inget samband med dålig hörsel eller intelligens. Svårigheterna varierar från person till person, och kan överbryggas om rätt hjälp sätts in. Ett par barn i varje klass har dyslexi.

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att läsa:

 • Läser långsamt, trevande eller hackigt
 • Läser alltför fort och gissar eller stannar upp och läser om
 • Utelämnar eller läser fel på småord
 • Gör tillägg (helt – helst) eller vänder hela ord (som – mos)
 • Sammanblandning av b och d

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att skriva:

 • Är osäker på bokstävers form och ljud
 • Utelämnar vokaler och kastar om konsonanter
 • Utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver och siffror
 • Har osäker och svårläst handstil
 • Sammanblandning av b och d
 • Sammanblandning av höger och vänster, öst och väst

Stöd i skolan

Det är rektorn på din skola som ansvarar för att du får det stöd du behöver.
Kontakta din lärare eller rektorn på din skola.
Du hittar kontaktuppgifterna till din skola här nedan:
Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Grundsärskolan Länk till annan webbplats. 
Gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats. och Särskild utbildning för vuxna Länk till annan webbplats. 

Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.