Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver. Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i.

Som familjehem är man en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har man tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste man vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Tiden som familjehem varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Se mer info: SKR - Rekommendationer för ersättningar Länk till annan webbplats.

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben; Intresseanmälan att bli familjehem - Kramfors Länk till annan webbplats.. En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I samband med ansökan tas även registerutdrag från myndigheter. Alla familjehem genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är en del av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks arbete med rekrytering av samt utbildning och vid behov stöd för familjehem. Till dem vänder du dig om du har frågor kring att bli familjehem, Gemensam familjehemsorganisation (GFO) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.