Pappa hjälper dotter med sina skor

Kontaktfamilj

En kontaktperson eller kontaktfamilj får en viktig roll om ett barn har bristande kontakt med en förälder. Barn som erbjuds kontaktfamilj är 3–12 år och lever ofta i familjer där föräldrar inte har möjlighet att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att kontaktfamiljen erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barnen att växa och utvecklas i. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund utan vi bedömer din generella lämplighet.

En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag och intressen. Kontaktfamiljen kan få stöd av socialsekreteraren om det behövs för att klara uppdraget.

Som kontaktfamilj har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppet baseras på Sverige kommuner och regioners (SKR) rekommendationer Länk till annan webbplats.. En del av ersättningen beskattas och betraktas som inkomst av tjänst. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget.

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du göra en intresseanmälan direkt via vår e-tjänst Kontaktfamilj - intresseanmälan Länk till annan webbplats.. En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar en intervju, hembesök, referenstagning och registerutdrag från myndigheter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg