Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som medmänniska och ett stöd i vardagen till ungdomar från 13 år och vuxna. En kontaktperson är någon att göra roliga saker tillsammans med för att bryta isolering och bli mer aktiv. Det kan också vara någon att prata med eller någon som ger stöd för att organisera vardagen.

Alla människor är unika och därför behövs olika typer av kontaktpersoner. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet utan vi bedömer din generella lämplighet. Det viktigaste är att du är en stabil vuxen med tid och engagemang för andra.

Du träffar ungdomen/den vuxne oftast utanför hemmet och ni gör olika aktiviteter tillsammans. Det kan handla om att träffas en till två gånger i veckan och gå på promenad, fika, samtala eller göra något annat som ni kommit överens om. Som kontaktperson kan du få stöd av en socialsekreterare om det behövs för att klara uppdraget.

Som kontaktperson har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppet baseras på Sverige kommuner och regioners (SKR) rekommendationer Länk till annan webbplats.. En del av ersättningen beskattas och betraktas som inkomst av tjänst.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du göra en intresseanmälan direkt via vår e-tjänst Kontaktperson - intresseanmälan Länk till annan webbplats.. En kartläggning kommer att göras av dina förutsättningar att stödja en annan person. Kartläggningen omfattar en intervju, referenstagning och registerutdrag från myndigheter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg