Umgängesstödjare

En umgängesstödjare har främst en stödjande funktion för att utgöra en trygghet till föräldrar och barn, i en situation där barn ska träffa den föräldern de inte bor tillsammans med. Målet med umgängesstöd är att barn och föräldrar ska utveckla en trygg relation med varandra och att föräldrarna ska samarbeta så pass bra att umgänget kan fortsätta utan stöd.

Det viktigaste är att du är en stabil vuxen med tid och engagemang för andra. Vi behöver olika typer av umgänggesstödjare eftersom uppdragen varierar och du behöver inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet.

Ett umgänge med umgängesstöd är avsett att vara en tillfällig åtgärd för att få umgänget mellan barn och en förälder att fungera. Domstolen har då beaktat vårdnadsutredningar och kommit fram till att det är bäst att umgänget sker med hjälp av en extra närvarande person.

Under själva umgänget umgås barnet och umgängesföräldern tillsammans. Umgängesstödjaren finns som ett stöd i lokalen men har inget pedagogiskt ansvar eller några befogenheter att till exempel hindra att barnets förs bort. Däremot ska de givetvis stoppa ett umgängestillfälle om de uppfattar att umgängesföräldern är berusad eller drogad eller bedömer att umgänget av annan anledning inte kan fortsätta. Om det är tydligt att barnet inte mår bra av umgänget kan det också avbrytas. Tingsrätten brukar be om en rapport om hur umgänget har gått.

Som umgängesstödjare har du rätt till ersättning för uppdraget. Hur stor ersättningen är beror på omfattningen av ditt uppdrag.

Om du är intresserad av att bli umgängesstödjare kan du göra en intresseanmälan direkt via vår e-tjänst Umgängesstödjare - intresseanmälan Länk till annan webbplats.. En kartläggning kommer att göras av dina förutsättningar att vara ett stöd i mötet mellan barn och förälder. Kartläggningen omfattar en intervju, referenstagning och registerutdrag från myndigheter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare
0612-802 30

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

berit.lundin@kramfors.se