Att må dåligt – barn och ungdom

Akut hjälp och stöd

När du av någon anledning mår dåligt. Här finner du akut stöd av olika slag.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

 • Under kvällar och helger kan du få akut hjälp via 112
 • Måndag-fredag kl. 8.30–11.30 och 13.00–15.00 via telefon, på nummer 0612-802 06
 • Via brev, på adress: Mottagningsgruppen, Välfärdsförvaltningen, 872 80 Kramfors
 • Via e-post, på adress: ifomottagning@kramfors.se
 • Via fax, på nummer: 0612-106 70

Här får du direktkontakt med en socialsekreterare som kan ge dig råd och stöd. Du kan få vägledning om vilka du ska kontakta ifall du behöver hjälp för att komma vidare till en specialist av någon form.

Under kvällar och helger finns det en beredskap för att ta hand om barn som far illa.

SOS Alarm

Ring larmnummer 112 för omedelbar hjälp i en nödsituation. Via SOS Alarm når du, dygnet runt, polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

BRIS, Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon hos BRIS (Barnens Rätt i Samhället) kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen. Du behöver inte berätta vem du är. Samtalet är gratis.
Telefon: 116 111, öppet dygnet runt. Här hittar du mer information: Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.

BUP mottagning i Sollefteå

BUP-mottagningarna är specialistmottagningar inom psykiatri. Verksamheten är öppen för barn och ungdomar under 18 år och deras familjer. Inget remisskrav. Telefon: 0620-192 74. Här hittar du mer information: BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Samtalet är gratis.
Telefon: 020-50 50 50, öppet dygnet runt. Här hittar du mer information: Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis, Röda Korsets verksamhet

Du som är under 25 år kan vända dig till Röda Korsets jourhavande kompis och chatta om sådant som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. Öppet måndag–fredag kl. 18–21, lördag–söndag kl. 14–17. Här hittar du mer information: Röda korset – jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Är du orolig över din egen eller någon annans användande av alkohol eller droger? Känner du att du inte riktigt vet hur du ska hantera problemet?

Tecken på alkoholproblem

Tecken på att du har eller håller på att få problem med alkohol: (Källa: UMO)

 • Att du tål mer. Om man dricker ofta vänjer sig kroppen och man behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.
 • Att du dricker mer än du hade tänkt.
 • Att du glömmer vad du har gjort eller sagt när du har druckit, så kallade minnesluckor. Det kan vara ett tecken på att hjärnan har börjat skadas.
 • Att du behöver dricka igen dagen efter en fylla, för att må bättre eller för att du känner ett sug.
 • Att du fortsätter dricka fast du mår dåligt på något sätt.
 • Att drickandet gör att det går sämre i skolan eller på jobbet eller att du struntar i aktiviteter.
 • Att relationer med kompisar eller familjen har påverkats av ditt drickande.
 • Att du inte erkänner för dig själv hur mycket du dricker, och inte vill prata med andra om det.
 • Att du blir nedstämd, irriterad eller får ångest. Det kan bero på något du har gjort som du ångrar eller skäms för, att du vet att du dricker för mycket, eller att kroppen och hjärnan reagerar på alkoholen.
 • Att du ofta känner dig rastlös.
 • Att du får sömnproblem.
 • Att du får ont i magen eller andra magproblem.
 • Att alkohol har gjort att du har hamnat i riskfyllda situationer, till exempel bråk eller misshandel, en olycka, haft sex fast du inte vill eller sexuella övergrepp.
 • Att alkohol har fått dig att göra något som du inte borde, som att begå brott eller skada dig själv eller någon annan.
 • Att någon har blivit orolig eller sagt att du borde dricka mindre

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för kontaktuppgifter till elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
Drugsmart – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Läs mer och alkohol och droger – 1177.se Länk till annan webbplats.

Problem med föräldrarna?

 • Ingen som ordnar med mat eller kläder åt dig?
 • Ingen som hjälper dig iväg till skolan när det är morgon?
 • Ingen som bryr sig om vad du gör, om du är ute sent på kvällarna?

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett tillräckligt bra sätt.
Bristerna kan kanske bero på:

 • Psykisk sjukdom som gör det omöjligt att förstå sitt barns behov
 • Föräldrar som är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov

Kontakt

När föräldrarna inte räcker till, måste andra vuxna ingripa. Både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för kontaktuppgifter till elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
När barn far illa – 1177.se Länk till annan webbplats.
Barn som bevittnat våld Länk till annan webbplats.

När någon i din närhet dör kan sorg visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Vanliga reaktioner

Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar när någon som står dem nära dör:

 • Sömnsvårigheter och mardrömmar
 • Ledsamhet, längtan och saknad
 • Ilska och utåtagerande beteende
 • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
 • Huvudvärk, magont och muskelvärk

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för kontaktuppgifter till elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Sorg hos barn och unga – 1177.se Länk till annan webbplats.
Läs mer om vad som händer vid dödsfall – 1177.se Länk till annan webbplats.

Har du svårigheter i någon form för att klara av din vardag? Då finns det stöd och hjälp som underlättar livet.

Stöd för att klara av boende, fritid eller arbete

Några vanliga exempel är:

 • Fritidsaktiviteter, kan vara utflykter, resor och andra trivselträffar
 • Ledsagning, kan vara stöd för att komma ut bland andra människor
 • Kontaktperson, kan vara som en kompis, vän, medmänniska

Kontakt

Vill du veta mer kontakta LSS-handläggare, tel 0612-801 34 eller 0612-800 62

Stöd för att klara av skolan

Alla barn i Sverige har rätt till lika bra utbildning. Barn som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att det ska fungera bra i skolan. Rätten till stöd gäller för alla barn som behöver stöd, oavsett om barnet har en diagnos eller inte.

Det finns många olika sätt att stödja en elev

Några vanliga exempel är:

 • Olika slags hjälpmedel
 • Extra lärare
 • Anpassning av läromedel och metoder. Till exempel en möjlighet att lyssna på böcker eller att få annorlunda upplagda lektioner
 • Elevassistent
 • Anpassning av lokaler, så att de till exempel fungerar för elever med rörelsehinder

Stöd i skolan

Det är rektorn på din skola som ansvarar för att du får stöd. Kontakta din lärare eller rektorn på din skola.
Klicka på länken för kontaktuppgifter till din skola.
Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Grundsärskolan Länk till annan webbplats.
Gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.
Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Rädda Barnen - En sida för Ung och Skola Länk till annan webbplats.
Läs mer om funktionsnedsättning – 1177.se Länk till annan webbplats.
Läs mer om funktionsnedsättning – Skolverket Länk till annan webbplats.
Funka – Stiftelse som jobbar för stöd till funktionshindrade Länk till annan webbplats.
Läs mer om stöd till funktionsnedsatta – 1177.se Länk till annan webbplats.

Känner du dig ofta arg och får utbrott av ilska som du är orolig över, så kan det bero på många olika orsaker.

Det kan till exempel bero på:

 • Rädsla för andra
 • Otrygghet
 • Svårigheter med inlärning
 • Neurologisk handikapp
 • Störningar i beteende
 • Psykiska skador

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för kontaktuppgifter till elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Ilska och utbrott – 1177.se Länk till annan webbplats.

Vad händer om du begått brott?

Har du gjort något olagligt, till exempel snattat och vill prata med någon om det? Vad händer om du begår ett brott?

Samtal

Om du är misstänkt för något brott blir du tillsammans med dina föräldrar kallade för ett samtal till Socialtjänsten. Då tittar man på vad som hänt och samtalar kring din livssituation.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola.Klicka på länken för kontaktuppgifter till elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Ungdomsbrott – Polisen Länk till annan webbplats.

Medling för ungdom

Medling är när en ung gärningsman (13 till 18 år), dennes föräldrar och brottsoffret träffas i ett strukturerat möte med en opartisk medlare. Syftet med medlingen är att ungdomar som begått brott inte ska återfalla i nya brott och att brottsoffret ska få upprättelse. Medling är ett frivilligt möte för båda parter som ska ge er möjlighet att prata om det som hänt.

Så här går det till

Medling erbjuds gärningsman och brottsoffer via socialtjänst eller polis. Du kan också själv ta initiativ till medling. Om båda parter vill delta, bokar en medlare en gemensam träff.

Medlarna är neutrala personer med särskild utbildning. Under medlingen finns möjlighet att sluta avtal om gottgörelse. Om medlingen genomförs före åtalsprövningen meddelas detta till åklagaren.

Du som har begått brott

 • Du får träffa den som blivit utsatt för brottet
 • Du får chans att be om ursäkt
 • Du får möjlighet att visa att du ångrar det du gjort
 • Du får möjlighet att visa att du vill "ställa till rätta" så långt det går
 • Du visar mod genom att möta den du gjort illa

Du som har utsatts för brott

 • Du får ett ansikte på den som gjort dig illa
 • Du får möjlighet att ställa frågor
 • Du får möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig

Kontakt

Vänd dig till Socialtjänstens medlare för att få hjälp: 0612-802 19

Kris i livet

Alla kan må dåligt ibland, det händer de flesta någon gång i livet. Det kan vara saker omkring en som pågår under en längre tid, kanske föräldrar som håller på att skiljas eller att någon närstående är sjuk. Något oväntat kan också inträffa som gör att man inte mår bra, kanske en olycka av någon form.

Människor reagerar väldigt olika vid kris

Här är några vanliga exempel:

 • Klarar inte av att vara ensam
 • Drar sig undan allt sällskap
 • Pratar om det som hänt om och om igen
 • Är helt tyst och svår att få kontakt med
 • Ångest och oro
 • Total tomhet på känslor
 • Problem med att sova
 • Tappar matlusten helt eller tröstäter
 • Känner förtvivlan och hopplöshet
 • Gråter och upplever att livet inte är värt att leva eller att livet aldrig någonsin kan bli bra igen

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Att hamna i kris – 1177.se Länk till annan webbplats.
Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Snorkel.se – en sida om stress och oro Länk till annan webbplats.

Superviktigt!

Det är olagligt att kränka andra. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra gånger. Det är alltid lika förbjudet.

Om du känner dig utsatt eller illa behandlad måste du prata med någon vuxen så du får hjälp. Alla barn har rätt att vara trygga i skolan och på fritiden.

Kontakta lärare/mentor eller rektor

Det är rektorn på din skola som ansvarar för att du får stöd. Kontakta i första hand din lärare/mentor eller rektor.
Klicka på länken för kontaktuppgifter till din skola:
Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Grundsärskolan Länk till annan webbplats.
Gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.
Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Vad är mobbning?

Mobbning är när någon blir utsatt för negativa handlingar under en tid. Mobbning kan ske på olika sätt:

 • Fysiskt/kroppsligt: Att göra något mot någon annans kropp som att slå, sparka, tafsa, komma för nära, hålla fast, knuffa, fälla, nypa, dra i håret, kasta sudd, stjäla eller förstöra saker osv.
 • Verbalt/genom ord: Att göra illa någon med hjälp av ord, att säga eller skriva något elakt. Till exempel fetto, hora, vilken ful tröja du har, du får inte vara med osv.
 • Psykiskt/mentalt: Att på olika sätt "i det tysta" visa en person att den inte är välkommen. Till exempel bjuda alla i klassen på fest utom en person, får ej vara med på raster eller blir alltid sist vald i gympan

Tecken på att vara mobbad

 • Man är tystare än vanligt
 • Berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Slutar umgås med barndomskompisar
 • Vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats man blir mobbad på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.
Rädda Barnen – Barn och unga Länk till annan webbplats.
Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Läs mer om mobbning – 1177.se Länk till annan webbplats.
friends.se – Sida om mobbning Länk till annan webbplats.
Snorkel.se – en sida om Stress och oro Länk till annan webbplats.

Problem i skolan

Att gå i sko­lan tar upp en stor del av vardagen när man är barn/ungdom. Det kan vara ro­ligt och man trivs, men ibland kan det vara job­bigt. Om man inte trivs i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland kan man hitta orsaken själv och komma med egna lösningar. Ibland be­hö­ver man and­ras hjälp. Om man tyc­ker att nå­got är job­bigt är det bra att pra­ta med någon. Man ska in­te be­hö­va må då­ligt i sin sko­la.

Vänd dig till din lä­ra­re eller rektor som kan kon­tak­ta Elev­häl­san Länk till annan webbplats. på din sko­la. Klicka på länken för kontaktuppgifter till din skola:

Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Grundsärskolan Länk till annan webbplats.
Gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.
Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

I vår kommun finns Elevhälsan Länk till annan webbplats., där ingår skolornas skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, psykolog och specialpedagoger. De samarbetar med lärare och rektorer för att hit­ta lös­ning­ar för be­rör­da ele­ver.

Elevhälsan kan erbjuda dig stöd i olika former:

 • Kurator kan ge råd och stöd till elever och deras vårdnadshavare. Den samverkar och samarbetar med andra viktiga funktioner som till exempel skolans personal.
 • Skolpsykolog kan bidra med psykologisk kunskap i skolans verksamhet så att den bättre kan anpassas utifrån elevens behov. Den kan utreda och göra en bedömning av vilken typ av insats som är lämplig utifrån det problem som finns.
 • Skolsköterska finns regelbundet på skolorna och arbetar med rådgivning och stöd till elever med hälsoproblem av olika slag.
 • Specialpedagog kan hjälpa till att hitta lösningar för elever som av olika skäl har eller riskerar att få svårigheter till lärande och utveckling.

Här hittar du mer information:

Hjälp vid problem i skolan – Skolverket Länk till annan webbplats.
Problem i skolan och ogiltig frånvaro – 1177.se Länk till annan webbplats.
Rädda Barnen – Barn och unga Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.

Svårt att få pengarna att räcka till? Vad är rimligt att man får i månadspeng? Vad innebär ett SMS-lån? Vad händer om jag inte kan betala?

Budget- och skuldrådgivare kan ge råd och stöd:

 • Innan du ska handla något
 • När något har gott fel
 • För att göra en budget och får koll på din pengar
 • För att slippa bli lurad på pengar. 
 • Kring dina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Kontakt

Vi har just nu hög arbetsbelastning och begränsade möjligheter att bistå med hjälp kring budget- och skuldrådgivning

Här kan du hitta mer information:

Hallåkonsument.se – Konsumentverkets sida om pengar Länk till annan webbplats.

Hur vi lever kan bidra till hur vi mår. Det finns olika levnadsvanor som direkt påverkar vår hälsa.

Riskfaktorer

Exempel på riskfaktorer som kan göra dig sjuk:

 • Användning av tobak
 • Användning av alkohol
 • Otillräcklig fysisk aktivitet
 • Ohälsosamma matvanor

Gränserna mellan riskbruk, missbruk och beroende är flytande.
De flesta vet att till exempel är farligt för kroppen röka cigaretter. Men i början tänker nog de flesta att jag kan sluta när jag vill. Ingen tänker nog på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter en tid brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

Kontakt

Är du orolig för om det finns hälsorisker med hur du lever så kan du prata med någon som vet mer kring de här frågorna.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
Drugsmart – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Beroende och skadligt bruk – 1177.se Länk till annan webbplats.
Ungdomsmottagningen Kramfors Länk till annan webbplats.

Superviktigt!

Det är olagligt att begå övergrepp i alla former. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra gånger. Det är alltid lika förbjudet.

Vad är sexuella övergrepp?

Ett sexuellt övergrepp är alla handlingar eller situationer som innehåller sex på något sätt och där en vuxen utnyttjar ett barn eller en tonåring.

Det kan till exempel handla om:

 • Att den vuxna personen berör barnets könsorgan eller att han eller hon får barnet att röra sitt könsorgan
 • Att barnet tvingas titta på den vuxnes könsorgan eller att barnet tvingas visa upp sig på något sätt. Posera för bild eller film, barnpornografi är förbjudet!
 • Att den vuxna personen pratar med barnet med sexuella kommentarer eller förslag
 • Att den vuxna personen visar porrfilmer eller bilder

OBS! Sexuella övergrepp kan också begås av jämnåriga, klasskompisar och det kan vara en tonåring som utnyttjar ett barn.

Det är inte ovanligt att barn och tonåringar blir utsatta för sexuella övergrepp. Den som begår övergreppet kan vara en förälder eller annan vuxen man bor med. Kanske ett syskon, en granne, en lärare eller i stort sett vem som helst i barnets närhet. Ofta är det en person som barnet är beroende av på något sätt.

Kontakt

Om du känner dig utsatt och illa behandlad eller om du känner någon som blir utsatt, måste du prata med någon vuxen.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Bris 116 111 – Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Sexuella övergrepp – 1177.se Länk till annan webbplats.
Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Länk till annan webbplats.
Barnahus Västernorrland Länk till annan webbplats.

Skilsmässa

Bråkar dina föräldrar mycket? Funderar de kanske på att skiljas eller har de redan flyttat ifrån varandra?

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer det är inget konstigt. Som barn kan man må dåligt i dessa situationer och man kan hamna i kläm mellan föräldrarna. Det är viktigt att du som barn får utrymme att tala om dina känslor, tankar och behov.

Vad kan hända med barn vid en skilsmässa?

Barns sätt att reagera och visa känslor varierar naturligtvis med ålder och personlighet.

 • Ett spädbarn kan vara oroligt och kinkigt
 • En treåring kanske klänger på de vuxna och vill vara liten igen
 • En femåring kan visa ilska
 • Ett barn i åttaårsåldern kanske börjar ägna sig mer åt aktiviteter, lek eller bråk
 • En tonåring kan reagera med att vara stökig, bli nedstämd eller dra sig undan
 • En del barn kan undvika att visa känslor. De kan i stället kämpa för att vara som vanligt eller kanske extra snälla och hjälpsamma

Kontakt

Om du söker hjälp och berättar om hur du mår, kan kommunen stötta dina föräldrar genom konflikten eller skilsmässan.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Familjerådgivning Kramfors
Skilsmässa och separation – 1177.se Länk till annan webbplats.
Skilsmässa.se Länk till annan webbplats.

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom.

Ibland kan stressen bli ett problem:

 • Om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat
 • Om man är stressad fast man inte har bråttom

Stress är den känsla som kan uppstå:

 • När man känner att man har för mycket att göra eller för lite tid till att göra det på
 • När man har för höga krav och förväntningar på sig

Det kan till exempel handla om att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan eller på jobbet, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Symtom på stress kan vara att:

 • Få sömnproblem
 • Känna stor trötthet som inte går att vila bort
 • Känna sig rastlös, ha svårt att koppla av och varva ner
 • Känna sig irriterad, rädd, nedstämd eller få ångest
 • Få sämre minne och svårt att koncentrera sig
 • Få hjärtklappning, högt blodtryck eller känna att det är svårt att andas ordentligt
 • Få problem med magen, till exempel magkatarr eller förstoppning
 • Få huvudvärk eller känna sig stel, spänd och få ont i kroppen

Kontakt

BUP Barn- och ungdomspsykiatrin

Mår du dåligt av stress? Då kan du vända dig till BUP för att få hjälp. Telefon: 0620-192 74. Läs mer på: BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Här hittar du mer information: Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Stress hos barn – 1177.se Länk till annan webbplats.
Snorkel.se – Sida om stress och oro Länk till annan webbplats.

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

Är det jobbigt att läsa och skriva? Det kan finnas många olika orsaker till det.

 • Koncentrationssvårigheter
 • Bristande träning
 • Bristfällig undervisning
 • Problem med arbetsminne
 • Syn- eller hörselproblem
 • Annat modersmål och har inte hunnit lära sig det nya språket
 • Dyslexi, en funktionsnedsättning som medför svårigheter att lära sig läsa och skriva

Det är därför viktigt att ta reda vad svårigheterna beror på.
Oavsett vad läs- och skrivsvårigheten beror på, så alla barn rätt att få hjälp!

Lite om dyslexi

Den som har dyslexi har ofta svårt att urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt, vilket gör att läsningen går långsamt. Stavning brukar medföra problem.
Dyslexi har inget samband med dålig hörsel eller intelligens. Svårigheterna varierar från person till person, och kan överbryggas om rätt hjälp sätts in. Ett par barn i varje klass har dyslexi.

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att läsa:

 • Läser långsamt, trevande eller hackigt
 • Läser alltför fort och gissar eller stannar upp och läser om
 • Utelämnar eller läser fel på småord
 • Gör tillägg (helt – helst) eller vänder hela ord (som – mos)
 • Sammanblandning av b och d

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att skriva:

 • Är osäker på bokstävers form och ljud
 • Utelämnar vokaler och kastar om konsonanter
 • Utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver och siffror
 • Har osäker och svårläst handstil
 • Sammanblandning av b och d
 • Sammanblandning av höger och vänster, öst och väst

Stöd i skolan

Det är rektorn på din skola som ansvarar för att du får det stöd du behöver. Kontakta din lärare eller rektorn på din skola.
Du hittar kontaktuppgifterna till din skola här nedan:
Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Grundsärskolan Länk till annan webbplats.
Gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.
Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du även vända dig sköterskan eller kuratorn på din skola. Klicka på länken för att läsa mer om elevhälsan. Elevhälsan Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information:

Föräldraföreningen för dyslektiska barn – fdb.se Länk till annan webbplats.
Dyslexiförbundet Länk till annan webbplats.
Dyslexi – 1177.se Länk till annan webbplats.

Vad är våld och övergrepp?

Våld och övergrepp kan vara:

 • Fysisk misshandel – då den vuxna personen slår, sparkar, skakar, biter eller på andra sätt skadar barnet
 • Psykisk misshandel – då den vuxna personen hotar, kritiserar, kränker, skrämmer eller på andra sätt inte visar kärlek och omsorg om barnet
 • Bristande omsorg – då den vuxna personen inte ser till att barnet får mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet

Det är olagligt att begå övergrepp i alla former. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra gånger. Det är alltid lika förbjudet.
Ta steget och sök hjälp!

För dig som är under 18 år:

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Vänd dig till Socialtjänstens mottagningsgrupp för att få hjälp, tel. 0612-802 06, vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 eller skicka ett mail till: ifomottagning@kramfors.se

Under kvällar och helger kan du nå beredskapen via 112.
Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Akut råd- och stödsamtal
 • Hjälp med att kontakta sjukvård och polis
 • Hjälp i den akuta situationen med ekonomiska frågor
 • Hjälp att akut komma till ett tryggt boende
 • Hjälp att se barnets behov

Här hittar du mer information:

Bris 116 111 –Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
BUP mottagning Sollefteå Länk till annan webbplats.
UMO – Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Barnahus Västernorrland Länk till annan webbplats.

För dig som är över 18 år:

SOS Alarm

Ring larmnummer 112 för omedelbar hjälp i en nödsituation. Via SOS Alarm når du, dygnet runt, polis, ambulans, jourhavande läkare.
Telefon: 112

Kvinnojouren

Kvinnojouren har dygnet runt jour och arbetar ideellt, för att hjälpa kvinnor och barn som är utsatta för våld och förtryck. De har öppet dygnet runt.
Telefon: 0612-108 28

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen har dygnet runt jour och arbetar ideellt, för att hjälpa kvinnor och barn som är utsatta för våld och förtryck. De har öppet dygnet runt. Telefon: 020-50 50 50 Här hittar du mer information: Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis, Röda Korsets verksamhet

Du som är under 25 år kan vända dit till Röda Korsets jourhavande kompis och chatta om sådant som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. Här hittar du mer information: Röda korset – jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan
0612-800 00 (växel)
kommun@kramfors.se