Barn som far illa

Flicka bakom glasdörr

Anmäl om barn far illa

Alla människor bör göra anmälan om barn far illa!
Är du orolig för hur ett barn eller en ungdom har det och misstänker att ett barn eller en ungdom far illa? Då bör du kontakta kommunens mottagningsgrupp och berätta om din oro.

Är du osäker på om du ska göra en anmälan? Då kan du rådgöra anonymt med socialtjänsten, utan att lämna ut uppgifter om vilket barn det gäller.

Kontaktvägar till socialtjänstens mottagningsgrupp:

 • Under vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00 via telefon, på nummer 0612-802 06
 • Via brev, på adress: Kramfors kommun, Mottagningsgruppen, Välfärdsförvaltningen, 872 80 Kramfors
 • Via e-post, på adress: ifomottagning@kramfors.se
 • Via fax, på nummer: 0612-106 70
 • Under kvällar, helger och klämdagar finns det en beredskap för att ta hand om barn som far illa. Beredskap når du via telefon på 112.

Personal på bland annat skolor och barn- och mödravårdscentraler är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).

Socialstyrelsens handbok med stöd för anmälningsskyldiga finns under Relaterade länkar.

Uppge gärna ditt namn, adress och telefonnummer där man kan nå dig. Uppge namnet på barnet/ungdomen samt adress och telefon. Uppge gärna så mycket information som möjligt, till exempel:

 • Varför är du orolig
 • Hur länge har du varit orolig
 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu
 • Var befinner sig barnet nu
 • Tror du att det är en akut fara
 • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet eller vårdnadshavaren
 • Känner vårdnadshavaren till att anmälan görs
 • Känner barnet till att anmälan görs
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff med den anmälan berör 

E-tjänst för anmälan om barn som far illa hittar du under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se

Fax
0612-106 70