Resursteamet

Familjebehandling

På Resursteamet kan vi erbjuda intensiv familjebehandling på hemmaplan under en avgränsad tid. Vilket stöd du kan få beror på vilka behov som finns just för dig och din familj.

Det kan till exempel handla om:

  • Stöd och råd i din roll som förälder
  • Hjälp och stöd att reda ut och komma till rätta med problem inom familjen. Till exempel bråk och konflikter eller att man har svårt att kommunicera med varandra.
  • Oro och frågor kring alkohol och andra droger hos ungdomar.
  • Aggressivitet eller annat utåtagerande beteende hos barn och ungdomar eller vuxen.
  • Stöd och råd kring regler och rutiner i hemmet.
  • Hjälp och stöd för ungdomar som har begått brott, eller blivit utsatta för brott.

Vi finns för dig som:

  • Bor i Kramfors kommun.
  • Är barn eller ungdom och har problem med exempelvis familjerelationer, skolan eller kompisar.
  • Är förälder med barn eller ungdom i åldern 0–20 år som behöver stöd i att göra förändringar i familjens situation.

Hur går det till?

Samarbete

Vi ser familjen som en helhet som består av flera delar, där alla delar påverkar varandra. Om en del av helheten inte mår bra påverkar det hela familjen.

Familjebehandlingen baserar sig på ett nära samarbete med familjen och syftar till att stödja och stärka familjemedlemmarna för att återfå ett fungerande familjesystem.

Arbetet bygger på att alla i familjen är fullvärdiga samarbetspartners. Som förälder krävs det ett stort engagemang, även om det just nu känns som att det är barnet eller ungdomen som ska förändra sitt beteende.

Vi har ett framtidsinriktat arbetssätt och tittar efter det som fungerar och är konkret. Målet är att hitta nya fungerande mönster och förhållningssätt eller återvända till det som tidigare fungerat. Samarbetet börjar med att vi tillsammans försöker förstå hur den problematiska situationen uppstått. Vi pratar tillsammans om de mål som behöver uppnås under behandlingstiden.

Samtal

Samtalen, som sker tillsammans i familjen eller enskilt, stärker banden inom familjen och skapar positiva relationer så att familjen kan hitta nya möjligheter att hantera vardagen. Du kan få praktiskt stöd och handledning som förälder om du upplever vardagen med barnen som svårhanterlig. Du kan få tips och idéer om hur du kan få en närmare relation till dina barn och bli en ännu bättre förälder.

Behandlingen och stödet på Resursteamet är kostnadsfritt.

Vi som arbetar på Resursteamet är utbildade familjebehandlare och har lång och bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer, barn och ungdomar. Vi tror att vår erfarenhet och våra generella kunskaper, tillsammans med era kunskaper om hur er familj fungerar, kommer att leda arbetet framåt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Resursteamet är en verksamhet inom socialtjänstens enhet för barn och unga. Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare och kontakten ska gå via dem.

Kontakta mottagningssekreterare inom kommunens socialtjänst. Där kan du ansöka om insatser hos oss. En socialsekreterare kommer då att utreda om ni har rätt till insatser och fattar i så fall beslut om det.

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
Tel: 0612-802 06

Besöksadress
Stationsgatan 19

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se

Fax
0612-106 70