Stöd till barn, ungdom och familj

Mamma och barn på veranda

Råd och stöd

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden och leva i goda miljöer. Föräldrar kan ibland vara i behov av olika insatser utifrån sin livssituation. Då är det socialtjänstens uppgift att hjälpa till.

Föräldrar skall ha möjlighet att få stöd att utvecklas i sitt föräldraskap, och kunna få råd och stöd angående sin relation.

Biståndsbedömda insatser

Vissa insatser måste prövas individuellt efter särskild ansökan, till exempel följande:

  • Familjehem
  • Familjebehandling
  • Kontaktfamilj/kontaktperson
  • Vårdnadsbidrag

Hit kan du vända dig utan ansökan:

  • Familjerådgivning
  • Familjecentral

Om du har frågor

Har du frågor och funderingar kan du kontakta socialsekreterare.
Kontaktinformation hittar du under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg