Adoption

adoption

Att adoptera

Att adoptera betyder att du blir förälder till ett barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn, en adoption kan aldrig hävas.

Vem får adoptera?

  • Du måste vara över 18 år
  • Ensamstående
  • Makar, registrerad partnerskap och sambor
  • Övre åldersgräns finns inte, men den rekommenderade  åldersgränsen är generellt 42 år

Gör så här om du eller ni har funderingar på att adoptera

  • Kontakta oss familjerättssekreterare för ett informationssamtal
  • Om du/ni efter samtalet fortfarande är intresserade av adoption, anvisas ni till en obligatorisk föräldrautbildning
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från välfärdsnämndens socialutskott

När du som styvförälder vill adoptera

Om du som styvförälder vill adoptera din maka/makes/partners barn lämnar du in en ansökan till Tingsrätten som sedan begär yttrande från familjerätten.

Mer om adoption

Läs mer under Relaterade länkar på denna sida. Där finner du länkar till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Försäkringskassan och Ångermanlands tingsrätt.

Bilden här nedan beskriver hur en internationell adoption går till:

Så går en internationell adoption till

Så går en internationell adoption till

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg