Faderskap/föräldraskap

Faderskap

Att fastställa faderskap/föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskap/föräldraskap fastställas för alla barn som föds av en mamma som inte är gift med pappan till barnet.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Länk till annan webbplats. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten får socialnämnden där barnet är folkbokfört besked om det. Ni blir då kontaktade av dem.

Kontakta oss

Har du fler frågor om faderskap och föräldraskap, kan du kontakta handläggare för faderskap, se Kontakt på denna sida

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Handläggare Faderskap
0612-800 78

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

linda.dahlberg@kramfors.se