Samarbetssamtal

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt finna former för hur man vill lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för barnet.

Det är ni tillsammans som ska fatta de nödvändiga besluten och eventuella överenskommelser, med vägledning av familjerätten.

Samarbetssamtal handlar om föräldraskapet och fokuserar på barnets situation och behov.

Exempel på vanliga samtalsämnen

  • Vi är inte överens om var barnet ska bo
  • Vi vill göra ett schema för umgänge
  • Hur ska föräldraansvaret fördelas mellan oss – vem ska göra vad?
  • Vi är inte överens om regler och uppfostran

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare Familjerätten
0612-800 00 (växel)
0612-808 73
0612-803 31

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

familjeratten@kramfors.se