Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende- och umgängesutredning

När föräldrar inte är eniga om vem som ska ha vårdnaden, hos vem av föräldrarna barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut, kan de vända sig till en domstol. Domstolen beslutar då vad som är bäst för barnet.
Innan domstolen beslutar kan de inhämta en utredning från familjerätten som ett underlag för beslutet

Hur går utredningen till

I utredningen står barnets behov och rättigheter i fokus. Vi träffar föräldrar och barn vid flera tillfällen och gör hembesök hos var och en av föräldrarna.
Hembesöket ger oss möjlighet att möta barnet tillsammans med föräldrarna i hemmiljö. Vi samtalar med dem som har yrkesmässig kontakt med barnet, till exempel personal inom förskola och skola. Vi kontrollerar socialregister och begär utdrag ur polisregister.

Vårt uppdrag är att bedöma hur barnets bästa ska tillgodoses i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vi lämnar förslag till beslut till domstolen.

När utredningen är sammanställd sänder vi den till dig. Du har rätt att lämna synpunkter på utredningens innehåll. Utredningen och eventuella synpunkter sänds sedan till domstolen som fattar beslut.

Avtal

Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge kring sitt barn kan skriva ner det i ett avtal. När föräldrarna lämnat in en ansökan om avtal prövar familjerätten om det är till barnens bästa att avtalet upprättas.
Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa.

Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom från domstolen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare Familjerätten
0612-800 00 (växel)
0612-808 73
0612-803 31

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

familjeratten@kramfors.se